Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær, Forskning biosikkerhet og nye sykdommer

Fagområder
Bakteriologi, Patologi
Tlf
+47 90409078
E-post
hanne.nilsen@vetinst.no

Hanne arbeider med oppklaring av fiskesykdommmer og forskning på fiskesykdommer. Hun har IRL ansvar innen fiskebakteriologi. Hun har tidligere vært prosjektleder for overvåkningsprogrammer.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1989
PhD 2015 fiskebakteriolgi/patologi

Forskningsprosjekter

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.
Prosjektperiode
2017 - 2019
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Bakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi