Ragnhild Tønnessen

Virologi, immunologi og parasittologi

Send e-post

Forskningsprosjekter

OH4Surveillance

OH4S skal hjelpe Europa med å etablere en Én-helse-overvåking av smittestoffer hos dyr og i miljøet. Overvåkingen som har som mål å beskytte folkehelsen gjennom tidlig påvisning av såkalte tilsynekommende zoonotiske smittestoff (emerging zoonotic pathogens), det vil si smittestoffer som enten har vært under kontroll og nå er på vei tilbake, eller smittestoffer som først nylig har vist seg å smitte fra dyr og miljø til mennesker.  

Prosjektperiode
2024 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, Zoonoser