Christiane Fæste

seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Mobilnr
4747753488
E-post
christiane.faste@vetinst.no

Eksterne profiler

Toxinology

researchgate

Forskningsprosjekter

FUNTOX - Sopp og mykotoksiner i et «én helse» perspektiv

FUNtox is a strategic institute scheme at the Norwegian Veterinary Institute established to provide a centre of excellence for research on fungi (FUN) and toxinology (tox). The group has a multidisciplinary profile.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
MatallergiFôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, Zoonoser

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
MatallergiFôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, ZoonoserDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner

Utvikling av verktøy for produktkontroll og evaluering av risiko for mennesker i fiskeri verdikjeden

Innenfor rammen av dette prosjektet er vi nå i ferd med å utføre en storskala-undersøkelse på kveissituasjonen hos norsk oppdrettstorsk. Levende kveis kan også gjøre personer allergiske overfor kveis. Da vil spor av død kveis i prosessert fiskemat kunne være nok til å utløse en alvorlig allergisk reaksjon. Prosjektet vil utvikle metoder til bruk i produktkontroll av industrielt bearbeidede produkter fra fisk som torsk, makrell, brisling og sild. Effekter av ulike tilberedelsesmåter på allergene proteiner skal også studeres. Diagnostisering og undersøkelse av personer med allergi mot fisk, midd, skalldyr og kveis vil gi økt kunnskap om allergiske kryssreaksjoner.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
MatallergiFôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, ZoonoserDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, MykotoksinerFôrtrygghet, Matallergi, Parasittologi