Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Matbakteriologi, Mattrygghet
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser

DECATHLON - Development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications

The Decathlon project’s strategic objective is the development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Zoonoser

NE kalkun - Nekrotiserande enteritt hos kalkun: Forebyggande tiltak, tidleg diagnostikk og ikkje-antibiotisk behandling

Prosjektet har som mål å bidra til betre tarmhelse og redusert bruk av antibiotika hos norsk slaktekalkun

Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, Virologi

Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli og Listeria monocytogenes i matproduksjonskjeden.

Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiBakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

VEG-i-TRADE: Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food sovereignty.

EU-prosjektet VEG-i-TRADE skal fokusere på effekter av forventede klimaendringer og globalisering på mattrygghet, særlig knyttet til vegetabiler. Prosjektet ser på mikrobiologiske og kjemiske trusler for mattryggheten i frukt og grønnsaker.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiBakteriologi, Matbakteriologi, BiofilmMatbakteriologi, Mykotoksiner, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi, Zoonoser

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilnærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiBakteriologi, Matbakteriologi, BiofilmMatbakteriologi, Mykotoksiner, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi, ZoonoserAlgetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer