Hildegunn Viljugrein

Seniorforsker, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi
Mobilnr
+47 93892191
Tlf
+47 93892191
E-post
hildegunn.viljugrein@vetinst.no


Faglig bakgrunn

2000 Dr. Scient., UiO
2015 Professorkompetanse

Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos villrein og elg i 2016. På bakgrunn av den alvorlige og uoversiktlige smittesituasjonen hos norske hjortedyr har Landbruks-og matdepartementet bevilget oppstartsmidler til fire forskningsprosjekter på skrantesjuke.

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners.
Prosjektperiode
2008 - 2013
Område
Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Moderne verktøy for studie av vertsagent i interaksjoner av nye fiskesykdommer (SIP)

Sentralt i dette strategiske instituttprogrammet står aktivitet basert på å benytte banebrytende teknologi innen sekvensering av nukleinsyrer i stor skala, og bearbeiding av resultatene med sikte på å identifisere ukjente infeksiøse agens som årsak til sjukdom med uavklart årsakssammenheng, såkalt pyrosekvenseringsteknikk.
Prosjektperiode
2008 - 2012
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi
Bistilling (20%) på CEES - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO