Hildegunn Viljugrein

Seniorforsker, Epidemiologi

Presentasjon

Bistilling (20%) på CEES - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO
Fagområder
Epidemiologi
Mobilnr
+47 93892191
E-post
hildegunn.viljugrein@vetinst.no

Forskningsprosjekter

PreparePig

PreparePig har som mål å opprettholde og forbedre helsestatusen til den norske svinepopulasjonen ved å effektivisere diagnostiske metoder og ved å styrke beredskapen.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, Epidemiologi

CWD - Forskning på skrantesjuke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesjuke (CWD) hos norsk villrein og elg i 2016.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse

TARGET - Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Prosjektet TARGET har som mål å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkingsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av edelkreps.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Populasjonsmodell for lakselus på merd og lokalitetsnivå – videreutvikling av styringsverktøy for kontroll med lakselus i oppdrett

En populasjonsmodell for lokaliteter vil gi bedre oversikt over forekomst og utvikling av ulike stadier lakselus på en lokalitet enn enkelttellinger. Effekt av ulike tiltak vil også kunne inkluderes i modellen.
Prosjektperiode
2014 - 2016
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak

Faktorer bak etableringen, bestandsøkningen og spredningen av hjortelusflua i Norge og effekten av dette på norsk hjortevilt

Prosjektet skal frambringe basiskunnskap om hjortelusflua og dens effekt på elg, slik at man kan begrense skadevirkningene av dette insektet i norsk natur.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltakParasittologi, Patologi, Vilthelse

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners.
Prosjektperiode
2008 - 2013
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltakParasittologi, Patologi, VilthelseEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Moderne verktøy for studie av vertsagent i interaksjoner av nye fiskesykdommer (SIP)

Sentralt i dette strategiske instituttprogrammet står aktivitet basert på å benytte banebrytende teknologi innen sekvensering av nukleinsyrer i stor skala, og bearbeiding av resultatene med sikte på å identifisere ukjente infeksiøse agens som årsak til sjukdom med uavklart årsakssammenheng, såkalt pyrosekvenseringsteknikk.
Prosjektperiode
2008 - 2012
Område
Husdyrhelse, Immunologi, Risikovurdering, Serologi, EpidemiologiDyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, VilthelseAlgetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltakParasittologi, Patologi, VilthelseEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi