TARGET - Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Prosjektet TARGET har som mål å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige overvåkingsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av edelkreps.

Edelkreps (Astacus astacus) er en økologisk og økonomisk viktig art som er truet og rødlistet i hele sitt naturlige utbredelsesområde i Europa.

Nye metoder gjør det mulig å påvise praktisk talt enhver organisme som lever i vann ved å analysere vannprøver for DNA-spor (environmental DNA/eDNA), et konsept som er i ferd med å revolusjonere flerartsovervåkningen verden over.

I dette prosjektet skal metodikken implementeres for påvisning av edelkreps og dens biologiske trusler fra en og samme vannprøve. Truslene inkluderer i særdeleshet invasiv nordamerikansk kreps (f.eks. signalkreps) og den medfølgende parasitten Aphanomyces astaci som forårsaker krepsepest på europeiske krepsearter.

Andre arter kan imidlertid også utgjøre en risiko for ferskvannskreps, og prosjektet vil blant annet utrede om oppblomstring av giftige cyanobakterier kan påvirke edelkrepsen negativt. Dersom vi lykkes i å utvikle raske eDNA overvåkningsverktøy som kan gi bestandsestimater for edelkreps og parallelt varsle om invasjon eller oppblomstring av trusselarter og sykdom, vil dette øke forvaltningens muligheter til effektivt å overvåke flere bestander av edelkreps og iverksette nødvendige tiltak tidlig dersom trusselarter oppdages.

Overvåkning alene er imidlertid utilstrekkelig for bekjempelse av krepsepest, en sykdom uten noen fungerende kur som på kort tid kan utrydde all edelkreps fra en smittet lokalitet. Et annet prosjektmål er derfor å teste om ultralydteknologi har potensiale til å eliminere krepsepestsmitte fra vann og smittebærende kreps.

TARGET forener krefter og kompetanse innen relevante fagområder fra norske og utenlandske forskningsinstitusjoner, forvaltningsorganer og næringsliv, og vil skape synergier gjennom tett samarbeid med pågående overvåkingsprogrammer for relevante arter.

Prosjektleder fra Veterinærinstituttet
Trude Vrålstad 

Samarbeidspartnere

  • Dr. Sigrid Haande & Dr. Andreas Ballot, Norwegian Institute for Water Research (NIVA)
  • Researcher Stein Ivar Johnsen, Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
  • Dr. Lennart Edsman & Researcher Bohman Patrik, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
  • Researcher Satu Viljamaa-Dirks, Finnish Food Safety Authority Evira Kuopio, Finland
  • Associate Professor Adam Petrusek & Dr. Eva Kozubikova-Balcarova, Charles University Prague, Czech Republic
  • MSc Lisa Brand, LG SONIC, The Netherlands
  • Professor Tom Andersen, University of Oslo
  • Associate Professor Peter Rask Møller, University of Copenhagen

Forskninginformasjon

Start
2015-04-01
Slutt
2018-03-21
Prosjektnummer
243907
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Algetoksiner, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi