Cecilie Marie Mejdell

Seniorforsker, Fagansvarlig - dyrevelferd, Fagansvarlig - hest,

Fagområder
Dyrevelferd
Mobilnr
+47 91702855
Tlf
+47 91702855
E-post
cecilie.mejdell@vetinst.no

Forskning, rådgiving og forvaltningsstøtte til myndighetene
Fagansvarlig dyrevelferd Fagansvarlig hest

Faglig bakgrunn

Veterinær (Norges veterinærhøgskole - NVH) 1982
Etologi (NTNU) 1986 Dr.scient NVH 1993 Medisinsk etikk (UiO) 2003 FELASA Cat 3 researcher 2007 Europeisk veterinærekspert i dyrevelferdsvitenskap, etikk og lovverk (Diplomat ECAWBM-AWSEL) 2014 Klinisk stordyrpraksis ca. 6 år Kontrollveterinær slakteri 1 år Programkoordinator for Norges forskningsråd 4 år Rådet for dyreetikk, sekretær, 15 år Veterinærinspektør i Landbruksdepartementet 1 år VESO - prosjektleder/rådgiver 10 år

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Vektorbårne infeksjoner: risikobaserte og kostnadseffektive overvåkingssystemer

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Overvåkingssystemet skal kunne estimere risikoen for et potensielt utbrudd av vektorbårne infeksjoner og påfølgende spredning i dyrepopulasjonene i sanntid.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, Zoonoser

The effects of management on calf health and welfare

Prosjektet vil, gjennom flere ulike tilnærminger og metoder, belyse hvordan røkters holdninger og stellrutiner, inkludert melketildeling, samt økologisk/konvensjonell drift påvirker kalvens helse og velferd i norsk melkeproduksjon i dag.
Prosjektperiode
2011 - 2015
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Slakting på gården/slakting uten transport

Prosjektet vurderer dyrevelferd samt noen kvalitetsparametere i kjøtt fra dyr som er slaktet uten transport, det vil si på gårdsslakteri eller mobilt slakteri.
Prosjektperiode
2011 - 2012
Område
Dyrevelferd, Risikovurdering

Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner (PARHEST)

Prosjektet vil kartlegge resistenssituasjonen mot anthelmintika for hestens små strongylider (cyathostominer) og hestens spolorm, gjennomføre en spørreundersøkelse blant hesteeiere i Norge om hvilke kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner som brukes, samt undersøke prevalensen av gastrointestinale parasitter hos hester i små, stabile norske besetninger.
Prosjektperiode
2010 - 2012
Område
Husdyrhelse, Parasittologi

Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering

Ku-kalv prosjektet

Målet med prosjektet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.
Prosjektperiode
2009 - 2014
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse
Medlem av Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT), fagforeningsrepresentant i tilsettingsrådet for vitenskapelige ansatte