Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker, Husdyr, vilt og velferd

Presentasjon

Medlem av Nasjonal forskningsetisk komite for naturvitenskap og teknologi (NENT), fagforeningsrepresentant i tilsettingsrådet for vitenskapelige ansatte

Fagområder
Dyrevelferd
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

CalfComfort

Dyrevelferdslovgivning og -forskning har tradisjonelt fokusert på å lindre dyrs lidelse. Fravær av dårlig velferd trenger imidlertid ikke bety at dyrevelferden er god. CalfComfort-prosjektet skal utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen. Prosjektet skal undersøke ulike atferder, samt mikrobiom og biomarkører.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologi

Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv

Prosjektet SUCCEED skal bidra til at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin gjennom å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dette tilpasset dagens og morgendagens fjøs og beitebruk.

Prosjektperiode
2020 - 2023
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, Husdyrhelse

Quality Calf - God helse og velferd for kalver inn i en bærekraftig norsk storfeproduksjon

Hovedmålet for QualityCalf-prosjektet er å bidra til et framtidsrettet og bærekraftig storfehold ved å undersøke sammenhenger mellom kalvens ernæringsstatus og effekt på motstandskraft, helse, velferd og produksjon, og å gi forskningsbaserte råd om tiltak.

Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Fårebygg - Bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau: konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, Husdyrhelse

Vektorbårne infeksjoner: risikobaserte og kostnadseffektive overvåkingssystemer

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Overvåkingssystemet skal kunne estimere risikoen for et potensielt utbrudd av vektorbårne infeksjoner og påfølgende spredning i dyrepopulasjonene i sanntid.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, Zoonoser

Impact of Nordic climate and management practices on thermoregulation in the horse

The overall aim of the project is to address fundamental and applied questions of the horses’ thermoregulation in response to Nordic climatic conditions and different management regimes (access to shelter, additional heat, shaving, blanketing).
Prosjektperiode
2012 - 2014
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, Husdyrhelse

The effects of management on calf health and welfare

Prosjektet vil, gjennom flere ulike tilnærminger og metoder, belyse hvordan røkters holdninger og stellrutiner, inkludert melketildeling, samt økologisk/konvensjonell drift påvirker kalvens helse og velferd i norsk melkeproduksjon i dag.
Prosjektperiode
2011 - 2015
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Husdyrhelse

Slakting på gården/slakting uten transport

Prosjektet vurderer dyrevelferd samt noen kvalitetsparametere i kjøtt fra dyr som er slaktet uten transport, det vil si på gårdsslakteri eller mobilt slakteri.
Prosjektperiode
2011 - 2012
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Risikovurdering

Gastrointestinale nematoder hos hest. Anthelmintikaresistens og kartlegging av kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner (PARHEST)

Prosjektet vil kartlegge resistenssituasjonen mot anthelmintika for hestens små strongylider (cyathostominer) og hestens spolorm, gjennomføre en spørreundersøkelse blant hesteeiere i Norge om hvilke kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner som brukes, samt undersøke prevalensen av gastrointestinale parasitter hos hester i små, stabile norske besetninger.
Prosjektperiode
2010 - 2012
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, RisikovurderingHusdyrhelse, Parasittologi

Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.
Prosjektperiode
2010 - 2013
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, RisikovurderingHusdyrhelse, ParasittologiDyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering

Developing robust and economically viable models for cow-calf suckling in organic dairy systems, fulfilling high standards for animal health, welfare and ethics - 11200903

Prosjektperiode
2009 - 2015
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, RisikovurderingHusdyrhelse, ParasittologiDyrevelferd, Husdyrhelse, RisikovurderingSamfunnsøkonomi, Klinisk veterinærmedisinske fag

BreedWell - Breeding for improved fish welfare in aquaculture

Formålet med prosjektet er gjennom avlstiltak å bedre velferden for fisk i oppdrett.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, RisikovurderingHusdyrhelse, ParasittologiDyrevelferd, Husdyrhelse, RisikovurderingSamfunnsøkonomi, Klinisk veterinærmedisinske fagFiskehelse, Fiskevelferd

Ku-kalv prosjektet

Målet med prosjektet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.
Prosjektperiode
2009 - 2014
Område
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, Epidemiologi, HusdyrhelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdDyrevelferd, HusdyrhelseEpidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, ZoonoserDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, HusdyrhelseDyrevelferd, RisikovurderingHusdyrhelse, ParasittologiDyrevelferd, Husdyrhelse, RisikovurderingSamfunnsøkonomi, Klinisk veterinærmedisinske fagFiskehelse, FiskevelferdDyrevelferd, Husdyrhelse