Slakting på gården/slakting uten transport

Prosjektet vurderer dyrevelferd samt noen kvalitetsparametere i kjøtt fra dyr som er slaktet uten transport, det vil si på gårdsslakteri eller mobilt slakteri.

Prosjektet vurderer dyrevelferd samt noen kvalitetsparametere i kjøtt fra dyr som er slaktet uten transport, det vil si på gårdsslakteri eller mobilt slakteri. Resultater fra en pilotstudie på lam er nå klare.

Det er registrert atferd (grad av uro) under ventetid og fram til bedøvingstidspunktet, samt nivå av stresshormoner i blod hos lam slaktet ved to lokaliteter med Mobilslakt as og ved ett konvensjonelt slakteri. Tretten slakteskrotter fra hver lokalitet er fulgt med temperaturlogging, og det er fra disse slaktene tatt ut kjøttprøver som er undersøkt for mørhet (skjæremotstand, WB) og pH.

Lammene slaktet ved det mobile slakteriet viste mindre uro (blant annet mindre breking) og hadde lavere nivå av stresshormonet kortisol i blod. Kjøttet fra Mobilslakt-lammene var mørest, selv om alt kjøttet var mørt. Førstnevnte hadde dessuten lavest slutt-pH i muskelen, som er et mål for bl.a. holdbarhet. Resultatene indikerer at det i tillegg til mindre stress for dyrene kan være objektive kvalitetsforskjeller knyttet til de to slaktemetodene.

Det arbeides med en risikovurdering av dyrevelferd hos lam slaktet ved gårdsslakterier, mobilt slakteri og konvensjonelle slakterier.

Høsten 2012 gjennomføres dessuten en undersøkelse av sensorisk kvalitet (smak) av reinsdyrkjøtt fra dyr slaktet i felt sammenliknet med slakting etter inntransport på bil.

Samarbeidspartnere:

  • Universitetet for miljø og biovitenskap (Marit Skog Eriksen og Inger Lise Andersen)
  • Nofima (Rune Rødbotten)
  • Sveriges Lantbruksuniversitet (Bo Algers, Jan Hultgren)
Start
2011-01-01
Slutt
2012-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Risikovurdering

Forskere

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post