Utvikling av dyrevelferdsprotokoller

Prosjektet skal utvikle og tilgjengeliggjøre dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge.

Mål for prosjektet er å:

1)      Samle inn tilgjengelig data nasjonalt og internasjonalt, vedrørende velferdsindikatorer og velferdsprotokoller for ulike dyrearter

2)      Utvikle standardiserte protokoller for registrering av dyrevelferd ved å utnytteeksisterende kunnskap

3)      Teste ut velferdsprotokoller på besetningsnivå med hensyn på tidsbruk, gjennomførbarhet, validitet og ”observer reliability” (robusthet) ved hjelp av studenter ved NVH og UMB som deltar i undervisning i besetningsdiagnostikk/utredning

4)      Legge grunnlag for på lang sikt kunne etablere et system for velferdsovervåking på tilsvarende vis som man i dag har helseovervåking

5)      Under forutsetning av at det blir lyst ut relevante forskningsmidler, søke om prosjektmidler for å gå videre med flere arter og etablere en ordning for nasjonal dyrevelferdsovervåking 

Protokollprosjektene utnytter synergieffekter ved å samarbeide med pågående forskningsprosjekter om velferdsindikatorer og velferdsprotokoller. På NVH er mange personer involvert (prosjekter med Randi Moe, Karianne Muri, Helene Ween og Marit Nesje), mens fra UMB er Inger Lise Andersen kontaktperson. Andre ressurspersoner ved institusjonene og i næringen (Animalia) har også vært trukket aktivt med. 

Prosjektet har også utviklet en nettside med dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge. Siden er gratis og åpen for alle-

Samarbeidspartnere

  • Universitetet for miljø- og biovitenskap
  • Norges veterinærhøgskole

Forskninginformasjon

Start
2010-01-01
Slutt
2013-12-31
Prosjektnummer
40508
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse, Risikovurdering

Forskere

Cecilie Marie Mejdell

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Solveig Marie Stubsjøen

Fagansvarlig dyrevelferd, veterinær, seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post