Ku-kalv prosjektet

Målet med prosjektet er å finne dyrevennlige og økonomisk forsvarlige metoder for naturlig melkeforing av kalver innen økologisk melkeproduksjon.

Prosjektet har flere delmål:

Det skal innhentes informasjon fra økologiske melkeprodusenter om hvordan kalvestellet praktiseres i Sverige, Nederland og Norge. Det vil bli spesiell fokus på systemer der ku og kalv har kontakt ut over den pålagte tiden (råmelksperioden). Besetningsbesøk vil bli gjennomført i utvalgte besetninger. Fordeler, ulemper og erfaringer ved de ulike metodene for kalvestell vil bli vurdert. Helse- og velferdsparametre skal studeres både på besetningsnivå og individnivå.

Videre vil vi ved hjelp av kontrollerte forsøk i Canada undersøke oppstallingsmåter og separasjonsmetoder som i første del av prosjektet vurderes som mest aktuelle.

Verdiene og prinsippene bak økologisk husdyrhold vil bli studert med spesielt henblikk på naturlig adferd, dyrevelferd og etikk i melkeproduksjon. 

Samarbeidspartnere

  • Statens institutt for forbuksforskning (SIFO)
  • Bioforsk Økologisk
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • Universitetet i British Columbia i Canada (UBC)
  • Louis Bolk instituttet i Nederland
  • Norges veterinærhøgskole 

Forskninginformasjon

Start
2009-01-01
Slutt
2014-12-31
Prosjektnummer
190424
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Dyrevelferd, Husdyrhelse

Forskere