Gunnar Sundstøl Eriksen

Forsker, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Medlem av Vitenskapskomiteen for Mattrygghetog miljø (VKM)

Tidligere medlem av flere ESA (European Food Safety Authority) arbeidsgrupper for risikovurderinger av mykotoksiner i mat og fôr.

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
FiskehelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

MycoProcess - Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats – effect of processing on free/masked mycotoxins and human risk assessment

Risk assessment conducted by The Norwegian Scientific Committee for Food (2013) states that the Norwegian population is daily exposed to the mycotoxin deoxynivalenol (DON) from ingesting contaminated cereal products. In this project we will study the fate of free and bound (“masked”) forms of mycotoxins in wheat and oats through processing techniques relevant to the Norwegian industry. The ultimate goal of the project is to ensure production of safe and high quality cereal products with respect to mycotoxin contamination.

Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
FiskehelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiMykologi, Mykotoksiner

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
FiskehelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiMykologi, MykotoksinerDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner

HENVINET: Healt and Environment Network

To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The aim of HENVINET is to support such informed policy making.
Prosjektperiode
2006 - 2010
Område
Matallergi