Gunnar Sundstøl Eriksen

Forsker, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Medlem av Vitenskapskomiteen for Mattrygghetog miljø (VKM)

Tidligere medlem av flere ESA (European Food Safety Authority) arbeidsgrupper for risikovurderinger av mykotoksiner i mat og fôr.

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

EU-WISH

EU-WISH sitt overordnede mål er å støtte de 26 deltakende europeiske landenes arbeid med å forbedre, utvide og styrke bruken av avløpsvann til overvåking. Denne overvåkingen har et folkehelseperspektiv, med et særlig fokus bl.a. på særdeles viktige patogener, antibiotikaresistens, samt kjemiske substanser. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet representerer Norge i dette prosjektet.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Toksiske metaller og sporelementer, Virologi, Zoonoser

ShellFeed

I dag importeres om lag 92 prosent av råvarene som brukes i norsk fiskefôr. Skalldyr kan være et bærekraftig fôrtilskudd og en verdifull lokal marin ressurs, men er regelmessig forurenset med algetoksiner. ShellFeed-prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om toksisiteten til algetoksiner (OA/DTX-er og STX-er) i laks etter fôreksponering, og potensiell overføring av disse toksinene eller deres metabolitter til fiskefilet eller biprodukter.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Toksiske metaller og sporelementer, Virologi, ZoonoserAlgetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, Risikovurdering

ToxANoWa

Algeoppblomstring forekommer naturlig og slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for oppdrettsnæringen og førte til at rundt 40 000 tonn laks døde. Det er ukjent hvorfor denne algen er giftig for fisk, men prosjektet forventes å bidra med ny kunnskap rundt dette.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Algetoksiner

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
FiskehelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

MycoProcess - Mycotoxins in cereal based food products of wheat and oats – effect of processing on free/masked mycotoxins and human risk assessment

Risk assessment conducted by The Norwegian Scientific Committee for Food (2013) states that the Norwegian population is daily exposed to the mycotoxin deoxynivalenol (DON) from ingesting contaminated cereal products. In this project we will study the fate of free and bound (“masked”) forms of mycotoxins in wheat and oats through processing techniques relevant to the Norwegian industry. The ultimate goal of the project is to ensure production of safe and high quality cereal products with respect to mycotoxin contamination.

Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
FiskehelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiMykologi, Mykotoksiner

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
FiskehelseBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiMykologi, MykotoksinerDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner

HENVINET: Healt and Environment Network

To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The aim of HENVINET is to support such informed policy making.
Prosjektperiode
2006 - 2010
Område
Matallergi