Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Leder av Komite for geomedisin - mat, miljø, helse i Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2013 (medlem fra 2005).
Europeisk registrert toksikolog (ERT)i EUROTOX.
Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2004-14 og fra 2022.
Medlem av arbeidsgrupper i European Food Safety Authority (EFSA) 2004-09.
Leder av lokallaget til Den norske veterinærforening på Veterinærinstituttet (DNV-VI) 2020, 2022, 2023 - 

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Blybelastning hos norske svaner

Blyforgiftning av svaner er godt dokumentert internasjonalt og Veterinærinstituttet har ved obduksjon av selvdøde fugler diagnostisert blyforgiftning på en rekke knoppsvaner og sangsvaner de siste tiårene. Det finnes derimot ingen store, vitenskapelige studier over blybelastningen for norske svaner de siste 20 årene.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdPatologi, Toksiske metaller og sporelementer, Vilthelse

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Dyrevelferd, Toksikologi, Patologi, VilthelseVilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdPatologi, Toksiske metaller og sporelementer, VilthelseDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner