Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig, Forskning kjemi og toksinologi

Fagområder
Toksikologi
Mobilnr
+47 93266995
Tlf
+47 93266995
E-post
aksel.bernhoft@vetinst.no

Fôrtrygghet,toksikologi

Faglig bakgrunn

Veterinær, NVH 1988.
Doktorgrad i økotoksikologi, NVH 1994. Kurs i regulatorisk toksikologi, UiO 2003.

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Blybelastning hos norske svaner

Blyforgiftning av svaner er godt dokumentert internasjonalt og Veterinærinstituttet har ved obduksjon av selvdøde fugler diagnostisert blyforgiftning på en rekke knoppsvaner og sangsvaner de siste tiårene. Det finnes derimot ingen store, vitenskapelige studier over blybelastningen for norske svaner de siste 20 årene.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Patologi, Toksiske metaller og sporelementer, Vilthelse
Leder av Komite for geomedisin - mat, miljø, helse i Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2013 (medlem fra 2005).
Europeisk registrert toksikolog (ERT)i EUROTOX.
Medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 2004-14.
Medlem av arbeidsgrupper i European Food Safety Authority (EFSA) 2004-09.