Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens og Zoonoser, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens, Mattrygghet, Zoonoser
Mobilnr
+47 92864102
Tlf
+47 92864102
E-post
anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Anne Margrete koordinerer Veterinærinstituttets arbeide og satsing innenfor fagfeltet "Antibiotikaresistens". Hun er prosjektleder for NORM-VET, som er overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistente bakterier hos dyr, i fôr og i mat (NORM-VET), samt for MRSA hos svin.
Anne Margrete er/har vært prosjektleder og/eller arbeidspakkeleder for flere OK-programmer ad. patogene E. coli, samt forskningsprosjekter, bl.a.; QREC-Risk, QREC-MaP, NoResist, HYGENEA, STEC & EPEC, CampEc-Net, EU-JAMRAI og PathFoodChain.
Anne Margrete har tidligere tatt doktorgrad på Shigatoksinproduserende E. coli (STEC/VTEC/EHEC), og også hatt en PostDoc stilling innenfor samme tema.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1998
PhD 2002

Last ned CV

Forskningsprosjekter

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser

Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli ogListeria monocytogenes i matprduksjonskjeden.

Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Bakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain

In order to give quick and reliable answers to diagnostic problems, routine microbiological screening methods for the isolation and detection of the E. coli serogroups most associated with human STEC infections will be developed and optimized. Biofilm forming ability and composition of biofilm matrix of different E. coli isolates will be studied in order to determine their ability to persist in food production factories and retail shops.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
Bakteriologi, Biofilm, Epidemiologi, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser
Medlem i Antibiotikakomiteen,
Medlem i Nordisk One Health ekspertgruppe.