Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens
Vis telefonnummer

Send e-post
Last ned CV

Forskningsprosjekter

ICONIC

Antimikrobiell resistens er en av verdens mest alvorlige trusler, og kunnskap om hvordan resistens utvikles, spres og kan forebygges er svært viktig for folke- og dyrehelse, og for matsikkerhet og bærekraft. 

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Zoonoser

ICONIC

Antimicrobial resistance is one of the world's most serious threats. Insight in the development, dispersal and prevention of antimicrobial resistance is of great importance for both public and animal health, food safety and sustainability.

Prosjektperiode
2022 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Zoonoser

LIMBO

Antibiotikaresistens (AMR) er en vedvarende trussel, en kamp mellom biologiske, miljømessige, sosiale og økonomiske systemer, og utviklingen av systemer/tiltak for å forhindre og forebygge AMR. Gjennom sosioøkonomisk modellering og utvikling av sannsynlige framtidsscenarioer vil LIMBO identifisere kritiske suksessfaktorer for hvordan en kan håndtere AMR-utfordringer også i de neste tiårene.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Risikovurdering

LIMBO

AMR presents a constant challenge, a struggle between changing biological, environmental, social, and economic systems, and the development of systems to prevent AMR. Through socio-economic modelling and developing of plausible future scenarios, LIMBO will identify critical success factors. The aim of the project is to develop strategies and policy recommendations, which will be robust in any future scenarios for managing AMR in animal agriculture.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Risikovurdering

KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae, a key driver in the global spread of antimicrobial resistance and a target for new approaches in diagnostics, surveillance and alternative therapeutics

The project will explore Klebsiella pneumoniae (Kp)-reservoirs using a first-in-kind One Health approach to develop new AMR diagnostics, innovative surveillance methods, and evaluate bacteriophages as treatment against multidrugresistant-Kp.

Prosjektperiode
2019 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi

KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae, en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling

Prosjektet skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella i et én-helse perspektiv for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella, utvikle innovative overvåkingsmetoder, og utforske bruken av bakteriofager som behandling for multiresistente Klebsiella.

Prosjektperiode
2019 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi

Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli og Listeria monocytogenes i matproduksjonskjeden.

Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Bakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser

Public health aspects and the relationship between Shiga toxin-producing and Enteropathogenic E. coli in the ruminant food production chain

In order to give quick and reliable answers to diagnostic problems, routine microbiological screening methods for the isolation and detection of the E. coli serogroups most associated with human STEC infections will be developed and optimized. Biofilm forming ability and composition of biofilm matrix of different E. coli isolates will be studied in order to determine their ability to persist in food production factories and retail shops.
Prosjektperiode
2007 - 2012
Område
Bakteriologi, Biofilm, Epidemiologi, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser