Gyrobekjempelse Skibotnregionen

Norsk: Prosjektet skal fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Skibotn ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin

Veterinærinstituttet seksjon miljø- og smittetiltak, er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Prosjektet er en del av prosjektporteføljen for Miljødirektoratet knyttet til gyrobekjempelse i Norge. I prosjektet har Veterinærinstituttet fått i oppdrag av Miljødirektoratet å fjerne G. salaris fra Skibotnregionen. I dette har Veterinærinstituttet ansvar for økonomi, forundersøkelser, planlegging, behandling og rapportering.

Veterinærinstituttet rapporterer til regional koordineringsgruppe, bestående av tiltakshaver, Fylkesmannen i Troms, og medlemmer fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Skibotnregionen består av 3 smittede vassdrag, Skibotnelva, Signaldalselva og Kitdalselva. Bekjempelsestiltakene gjennomføres over to år med fullstendig behandling av alle vassdrag i 2015 og 2016. Regionen kan tidligst friskmeldes 5 år etter siste behandling.

Prosjektleder
Pål Adolfsen

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Troms, Miljødirektoratet, Mattilsynet

Forskninginformasjon

Start
2013-01-01
Slutt
2018-12-31
Prosjektnummer
Miljødirektoratet/41305
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Miljø- og smittetiltak, Parasittologi

Forskere

Pål Adolfsen

Forsker
Mobilnr: +47 73580796
E-post: pal.adolfsen@vetinst.no

Svein Aune

Prosjektleder / forsker
Mobilnr: +47 99615210
E-post: svein.aune@vetinst.no

Helge Bardal

Forsker
Mobilnr: +47 99474567
E-post: helge.bardal@vetinst.no

Asle Moen

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 95154385
E-post: asle.moen@vetinst.no

Roar Sandodden

Seniorforsker 1110, Gruppeleder
Mobilnr: +47 91749610
E-post: roar.sandodden@vetinst.no