Gyrobekjempelse

Prosjekt for organisering og administrasjon av prosjektporteføljen for Miljødirektoratet i forbindelse med pågående bekjempelsestiltak mot Gyrodactylus salaris.

Veterinærinstituttet seksjon miljø- og smittetiltak, er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

G. salaris er en liten utvendig parasitt som lever på verts­fiskens kropp og finner, der den spiser av hud og slimlag. Parasitten regnes som en av de største truslene mot norsk villaks. G. salaris er en introdusert art som det er politisk vedtatt å utrydde fra Norge. Bekjempelsen skjer i hovedsak med rotenonløsningen CFT-Legumin. Hovedmålet med rotenonbehandling av infiserte vassdrag er å utrydde all vertsfisk slik at parasittene mister livsgrunnlaget og dør. Det opprettes egne prosjekt for hver enkel smitteregion hvor det planlegges en rotenonbehandling. Dette prosjektet administrerer overordnete oppgaver som er felles for alle regioner og aktivitet knyttet til regioner hvor lite aktivitet er påbegynt.

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er trusselen mot laks fra G. salaris stabilisert og under kontroll som følge av bekjempelsestiltakene.

Veterinærinstituttet, seksjon for miljø- og smittetiltak administrerer bekjempelsen av G. salaris, på oppdrag fra Miljødirektoratet som et totalprosjekt med ansvar for økonomi, forundersøkelser, planlegging, behandling og rapportering.

Prosjektleder

Asle Moen

Forskninginformasjon

Start
2007-03-01
Slutt
2020-12-31
Prosjektnummer
Miljødirektoratet/41300
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Miljø- og smittetiltak