Gyrobekjempelse Drivaregionen

Prosjektet organiserer Veterinærinstituttets aktivitet knyttet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i smitteregion Driva.

Veterinærinstituttet seksjon miljø- og smittetiltak, er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Prosjektet er en del av prosjektporteføljen for Miljødirektoratet knyttet til gyrobekjempelse i Norge. I prosjektet bidrar Veterinærinstituttet i forbindelse med bygging av fiskesperre i Driva og andre tiltak knyttet til G. salaris. Dette på oppdrag for Miljødirektoratet. Fiskesperra skal være operativ fra våren 2017. Før man kan fjerne parasitten fra regionen må denne fungere effektivt i minst 5 år før eventuelle bekjempelsestiltak kan iverksettes. Dette for å være sikker på at alle lakseunger på oversiden av sperra har vandret ut. Tidligst oppstart av behandlingstiltak vil være 2022. Når tidspunkt for behandling er satt vil Veterinærinstituttet få i oppdrag å fjerne parasitten med ansvar for økonomi, forundersøkelser, planlegging, behandling og rapportering.

Veterinærinstituttet rapporterer til regional koordineringsgruppe, bestående av tiltakshaver, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og medlemmer fra Miljødirektoratet og Mattilsynet.

Drivaregionen består av 4 smittede vassdrag, Driva, Litjdalselva, Usma og Batnfjordselva. Bekjempelsestiltakene vil bli gjennomført med fullstendig behandlinga av alle vassdrag i to påfølgende år. Regionen kan tidligst friskmeldes 5 år etter siste behandling.

Prosjektleder
Roar Sandodden

Samarbeidspartnere
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljødirektoratet, Mattilsynet

Forskninginformasjon

Start
2013-01-01
Slutt
2018-12-31
Prosjektnummer
Miljødirektoratet/41303
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Miljø- og smittetiltak, Parasittologi