Pål Adolfsen

Forsker, Miljø og smittetiltak

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 73580796
Tlf
+47 95865244
E-post
pal.adolfsen@vetinst.no

Hovedarbeidsområde er bekejempelse av G. salaris.
Prosjektleder for bekjempelse av G. salaris i Skibotnregionen.

Faglig bakgrunn

- Utmarksforvaltning, 3 årig høgskole utdanning, Evenstad
- Master i ferskvannsøkologi, Norges fiskerihøgskole Tromsø

Forskningsprosjekter

Bekjempelse mort i Bymarka

Målet med prosjektet er å fjerne den introduserte fisken mort (Rutilus rutilus) fra 7 vann i Bymarka, Trondheim, for å hindre videre spredning til Trondheims drikkevannskilde, Jonsvatnet. Fjerningen av mort skjer ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin, og er planlagt til tidsrommet 19.-23- september 2016.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Miljø- og smittetiltak

Gyrobekjempelse Skibotnregionen

Norsk: Prosjektet skal fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra smitteregion Skibotn ved bruk av rotenonløsningen CFT-Legumin
Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Miljø- og smittetiltakMiljø- og smittetiltak, Parasittologi

Gyrobekjempelse Drivaregionen

Prosjektet organiserer Veterinærinstituttets aktivitet knyttet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i smitteregion Driva.
Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Miljø- og smittetiltakMiljø- og smittetiltak, ParasittologiMiljø- og smittetiltak, Parasittologi

Gyrobekjempelse

Prosjekt for organisering og administrasjon av prosjektporteføljen for Miljødirektoratet i forbindelse med pågående bekjempelsestiltak mot Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2007 - 2020
Område
Miljø- og smittetiltak