Helga Rachel Høgåsen

Seniorforsker, Epidemiologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

VEG-i-TRADE: Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food sovereignty.

EU-prosjektet VEG-i-TRADE skal fokusere på effekter av forventede klimaendringer og globalisering på mattrygghet, særlig knyttet til vegetabiler. Prosjektet ser på mikrobiologiske og kjemiske trusler for mattryggheten i frukt og grønnsaker.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, RisikovurderingEpidemiologi, Fiskehelse, RisikovurderingMatbakteriologi, Mykotoksiner, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi, Zoonoser

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, RisikovurderingEpidemiologi, Fiskehelse, RisikovurderingMatbakteriologi, Mykotoksiner, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering

Rapporter