VEG-i-TRADE: Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food sovereignty.

EU-prosjektet VEG-i-TRADE skal fokusere på effekter av forventede klimaendringer og globalisering på mattrygghet, særlig knyttet til vegetabiler. Prosjektet ser på mikrobiologiske og kjemiske trusler for mattryggheten i frukt og grønnsaker.

Det vil bli utviklet kontrolltiltak og verktøy både av teknologisk og styringsmessig art for å sikre trygg mat gjennom hele kjeden og både ferske og foredlede produkter. VEG-i-TRADE vil gå aktivt inn i strategier for å løse problemer med vannkvalitet og vannbehandling, frukt- og grøntproduksjon og desinfeksjons- og emballasjeteknologi. Dette vil skje i samarbeid med industrien.

Prosjektet vil danne en diskusjonsarena for interessenter i den globale matvarekjeden der utfordringer med global matvarehandel tas opp. Hvordan ivareta de eksporterende lands rådighet over egen matproduksjon (food sovereignty) uten å gå på akkord med europeiske forbrukeres krav til trygg mat, vil være et sentralt tema.

Prosjektet har 23 partnere fra 10 land, der de ulike klimasonene i Europa, samt store frukt- og grønteksporterende land som Brasil, Sør-Afrika, Egypt og India er representert. Prosjektet skal sikre internasjonalt samarbeid, kompetanseoverføring og nettverksbygging.

Veterinærinstituttets rolle/ansvar/arbeidsområde: Veterinærinstituttet deltar i de fleste av arbeidspakkene i dette prosjektet, og leder arbeidspakke 6 (WP6) Microbiological risk assessment. Seksjon for matbakteriologi og GMO er ansvarlige for uttesting og valg av bakteriologiske metoder som skal brukes i prosjektet, samt for et kurs i analysemetodikkene som skal benyttes i prosjektet til analyse av innsamlede prøver, sammen med UGent (virus) og NVH (protozoer). Veterinærinstituttet har også en rolle som etikkansvarlig i hele prosjektet.

Koordinator: Prof. dr. ir. Mieke Uyttendaele, Lab of Food Microbiology and Food Preservation (LFMFP –UGent), Faculty of Bio-Science Engineering, Ghent University

Hjemmesider: www.veg-i-trade.org

Partnere:

  • Belgia: Ghent University (UGent), Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), Provinciaals onderzoeks-en voor-lichtingscentrum voor land-en tuinbouw (PIVAL), Allgro BVBA, Special Fruit NV, Van Laethem BVBA, ABT Belgium.
  • Norge: Veterinærinstituttet (VI), Norges Veterinærhøgskole (NVH), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), AL Gartnerhallen.
  • Spania: Consejo Superior de Investgaciones Cientificas (CEBAS-CSIC), Primaflor Group, Vega Mayor, Contariego.
  • Nederland: Wageningen Universiteit (WU).
  • Brasil: Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (ufrgs).
  • Sør-Afrika: Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), Universiteit van Pretoria (UP).
  • Egypt: Royal International Inspection Laboratory (RIIL).
  • Sveits: Sciprom Sàrl.
  • India: Tamil Nadul Agricultural University (TNAU).
  • Serbia: Univerzitet u Beogradu (UB).

Total kostnad/EU-bidrag: € 7 595 351/€ 5 999 997

Forskninginformasjon

Start
2010-05-01
Slutt
2014-04-30
Prosjektnummer
EU-kontraktsnummer: 244994
Status
Ferdig
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Matbakteriologi, Mykotoksiner, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi, Zoonoser