Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli ogListeria monocytogenes i matprduksjonskjeden.

På VI vil vi spesielt se på om virulensen hos bakteriene forandres under matproduksjon, f.eks. ved at bakteriene forandrer genuttrykk og om de overfører gener seg i mellom. Vi vil også se på samenhengen mellom risiko og prøvetakingsregimer i forskjellige produksjonskjeder. 

Prosjektleder fra Nofima
Askild L. Holck

Ansvarlig fra Veterinærinstituttet
Live L. Nesse

Samarbeidspartnere
Nofima
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Prosjektet finansieres av Landbruks- og matdepartementet gjennom Forskningsrådet.

Se også Nofimas beskrivelse av prosjektet på deres nettside

Forskninginformasjon

Start
2012-10-01
Slutt
2017-09-30
Prosjektnummer
221663
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

Forskere

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Mobilnr: 4792864102
E-post: anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Camilla Sekse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92456888
E-post: camilla.sekse@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Kristin Sæbø Pettersen

Stipendiat
Mobilnr: +47 93267644
E-post: kristin.pettersen@vetinst.no