Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli og Listeria monocytogenes i matproduksjonskjeden.

På VI vil vi spesielt se på om virulensen hos bakteriene forandres under matproduksjon, f.eks. ved at bakteriene forandrer genuttrykk og om de overfører gener seg i mellom. Vi vil også se på sammenhengen mellom risiko og prøvetakingsregimer i forskjellige produksjonskjeder. 

Prosjektleder fra Nofima
Askild L. Holck

Ansvarlig fra Veterinærinstituttet
Live L. Nesse

Samarbeidspartnere
Nofima
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Prosjektet finansieres av Landbruks- og matdepartementet gjennom Forskningsrådet.

Se også Nofimas beskrivelse av prosjektet på deres nettside

Forskninginformasjon

Start
2012-10-01
Slutt
2017-09-30
Prosjektnummer
221663
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm