BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilnærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilmærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Nye parametere i lovverket som “Food safety objectives” og “performance objectives” skal tas spesielt hensyn til. Disse gjør det mulig å vurdere risiko på en mer nyansert måte enn tidligere, men før de kan tas i bruk, trengs det mer kunnskap om hvordan mattryggheten endres fra (f)jord-til-bord, og om hvordan man kan detektere latent risiko tidlig i kjeden.

BASELINE skal framskaffe en del av den nødvendige kunnskapen. Resultatene skal “oversettes” til anbefalinger til Europeiske matmyndigheter og sluttbrukere.

Aktivitetene i BASELINE er delt i ni arbeidspakker; sjømat, egg og eggeprodukter, melk og melkeprodukter, kjøtt, vegetabilier, modellutvikling, validering og harmonisering, formidling og management.

BASELINE-prosjektet er klassifisert som et stort, integrert prosjekt i EU.

Koordinator:
Professor Gerardo Manfreda, Alma Mater Universitetet i Bologna. 

Veterinærinstituttes rolle/ansvar/arbeidsområde:
Veterinærinstituttet leder arbeidspakken om sjømat, og deltar for øvrig i fire andre arbeidspakker. Veterinærinstituttet er tungt inne i prosjektet med 71,5 månedsverk. Vi er arbeidspakkeleder for sjømat, og er ellers involvert i aktivitetene for kjøtt, vegetabilier, validering og management. Budsjettet for Veterinærinstituttets aktivitet er vel 1 million Euro, hvorav 800 000 dekkes av EU.

Hjemmeside: 
www.baselineeurope.eu/index.aspx

Partnere:
19 partnere fra Norge, Spania, Tyskland, Frankrike, Italia, Kroatia, Danmark og Irland

Total kostnad/EU-bidrag: 
€ 8 636 347/ € 5 154 895 Euro

Forskninginformasjon

Start
2009-01-01
Slutt
2013-12-31
Prosjektnummer
222738 EU-kontraktsnummer
Status
Ferdig
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Algetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer