Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes et vidt spekter av forskjellige metoder og prøvetakingsutstyr er det vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land. I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko.

En slik risikokategorisering vil kunne brukes av slakteriene som dokumentasjon og benchmarking mot nye og eksisterende markeder og av EFSA (European Food Safety Authority) og nasjonale matmyndigheter som en indikasjon på relativ hygiene hos de forskjellige slakteriene. 

Veterinærinstituttet er ansvarlig for WP3 som skal se nærmere på forekomst av verotoksinproduserende og antibiotikaresistente E. coli i prøver og se om det er en sammenheng mellom eventuelle funn og den generelle hygienen.

Partnere

  • Animalia (prosjekteier & prosjektleder)
  • NMBU
  • Veterinærinstituttet
  • Univeristy of Leon, Spania
  • Landbruk og Fødevare, Danmark
Start
2015-01-01
Slutt
2017-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Zoonoser