Edgar Brun

Avdelingsdirektør, Fiskehelse og fiskevelferd

Fagområder
Fiskehelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Fisk for Utvikling i Ghana - Akvakultur

Fisk for utvikling skal bistå fiskerimyndighetene i Ghana med å bedre regulering og bærekraft i fiskeindustrien, bade marint og innen akvakultur. Prosjektet skal bistå med å introdusere en vitenskapsbasert tilnærming for å innføre en bærekraftig forvaltningspraksis. En bærekraftig utvikling vil gi langsiktige samfunnsøkonomiske fordeler.

Prosjektperiode
2019 - 2024
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, Virologi

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA

Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet. En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, Virologi

Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy (TRESS)

Innovasjonen er å utvikle et internettbasert sanntidssystem for overvåking og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringen som kan være i strid med biosikkerhetsprinsipper. Løsninger for sanntidsvarsling og presentasjon av forslag til risikoreduserende tiltak ved slike hendelser vil bli utviklet. Prosjektet skal spesielt kartlegge risikoen for smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy. Nyheten ligger i å integrere elektronisk merking, kunnskap om potensielle risikofaktorer knyttet til smittespredning, analyse av fartøysaktivitet (trafikkmønster) og simulerte strømforhold i en tjeneste.
Prosjektperiode
2015 - 2016
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, GIS-geografiske informasjonssystemer, Statistikk, Risikovurdering

Viral Haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway

Viral Haemorrhagic septicaemia virus (VHSV), the causative agent of viral haemorrhagic septicaemia (VHS), is widespread among several fresh water and marine fish species, both farmed and wild. The presence of VHSV in wild fish has been considered as a threat to the salmonid farming industry.
Prosjektperiode
2013 - 2013
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, GIS-geografiske informasjonssystemer, Statistikk, RisikovurderingFiskehelse, Risikovurdering, Virologi, Epidemiologi, Patologi

MOLTRAQ: Molecular tracing of viral pathogens in aquaculture

Prosjektets formål er å øke viten om transmisjon, forebygging og kontroll av virussykdommer i akvakultur, samt å utvikle en generisk metode for kontroll av slike sykdommer.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiEpidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, GIS-geografiske informasjonssystemer, Statistikk, RisikovurderingFiskehelse, Risikovurdering, Virologi, Epidemiologi, PatologiBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Virologi