Preventive tiltak for redusert smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy (TRESS)

Innovasjonen er å utvikle et internettbasert sanntidssystem for overvåking og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringen som kan være i strid med biosikkerhetsprinsipper. Løsninger for sanntidsvarsling og presentasjon av forslag til risikoreduserende tiltak ved slike hendelser vil bli utviklet. Prosjektet skal spesielt kartlegge risikoen for smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy. Nyheten ligger i å integrere elektronisk merking, kunnskap om potensielle risikofaktorer knyttet til smittespredning, analyse av fartøysaktivitet (trafikkmønster) og simulerte strømforhold i en tjeneste.

Innovasjonen er å utvikle et internettbasert sanntidssystem for overvåking og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringen som kan være i strid med biosikkerhetsprinsipper. Løsninger for sanntidsvarsling og presentasjon av forslag til risikoreduserende tiltak ved slike hendelser vil bli utviklet.

Prosjektet skal spesielt kartlegge risikoen for smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy. Nyheten ligger i å integrere elektronisk merking, kunnskap om potensielle risikofaktorer knyttet til smittespredning, analyse av fartøysaktivitet (trafikkmønster) og simulerte strømforhold i en tjeneste.

Resultatene kan føre til å redusere smitterisikoen, samt bidra til nye former for organisering og regelverk innen sykdomsbekjempelse og arealforvaltning. Dette er problemområder som er internasjonalt viktige, og norske løsninger vil ha betydelig eksportverdi.

Prosjektet bidrar til verdiskapning gjennom å redusere tap pga. sykdom og effektivisere driften innenfor følgende næringer/områder: Oppdrettsnæringa, transportnæringa, leverandørindustrien og tilsyn. Forskningen er knyttet til økt forståelse og modellering av horisontale smitteveier for smittsomme og tapsbringende sykdommer i oppdrettsnæringa. Det innebærer bl.a. tverrfaglig forståelse, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av informasjon om fartøysaktivitet og strømforhold.

Det er også nødvendig å utvikle menneske-maskingrensesnitt og beslutningsstøttesystem for kunnskapsbasert sykdomskontroll samt rutiner for samhandling og samarbeid mellom næring og tilsynsinstanser.

Aktivitetene i prosjektet er innsamling av erfaringsdata og brukerbehov, utvikling og implementering av sanntids datainnsamlingssystemer, analyse/modellering av fartøyaktivitet og forståelse av mekanismer for smittespredning. All denne informasjonen vil bli satt sammen i et operativt og robust system for risikokontroll og presentert i en portal.

Prosjektleder fra SINTEF Fiskeri og havbruk AS
Hans Vanhauwaert Bjelland

Prosjektleder fra Veterinærinstituttet
Saraya Tavornpanich 

Samarbeidspartnere

  • ANTEO AS
  • SINTEF Fiskeri og havbruk AS
  • Veterinærinstituttet 
  • Kongsberg Seatex AS
  • SalMar Farming AS
  • Midt-Norsk Havbruk AS
  • Norsk Fisketransport AS

Forskninginformasjon

Start
2015-01-01
Slutt
2016-12-31
Prosjektnummer
245477
Status
Ferdig
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Fiskehelse, GIS-geografiske informasjonssystemer, Statistikk, Risikovurdering