Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker, Miljø og smittetiltak

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 91157918
Tlf
+47 91157918
E-post
bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Prosjektleder for:
1)SalMar/ERT-prosjektet
2)Kultiveringsregisteret
3)Nasjonal overvåkning Vill- og oppdrettslaks
4)Opphavskontrollen for stamlaks.
5)Skjellkontroll utenom Miljødirektoratet

Faglig bakgrunn

Master i økologi, ved NTNU

Forskningsprosjekter

Opphavskontroll av villfanget stamfisk

Ville laksestamme har genetiske særtrekk som gjør dem tilpasset lokale miljøforhold. For å bevare de genetiske særtrekkene gjennomgår all villfanget stamfisk som benyttes i kultivering og genbank en opphavskontroll som avsløre rømt fisk og i tillegg avdekker om laksen har rømt oppdrettsfisk i stamtavla.

Prosjektperiode
2016 - 2020
Område
Miljø- og smittetiltak

Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA

Rømming av oppdrettslaks er en alvorlig trussel for villaksen fordi gyting mellom vill og oppdrettet laks forringer villaksens genetikk. I samarbeid med SalMar ASA og organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden overvåker Veterinærinstituttet fortløpende innslaget av rømt oppdrettslaks i seks elver rundt Trondheimsfjorden.

Prosjektperiode
2011 - 2016
Område
Miljø- og smittetiltak
Styremedlem TOFA
Styremedlem NKML