Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA

Rømming av oppdrettslaks er en alvorlig trussel for villaksen fordi gyting mellom vill og oppdrettet laks forringer villaksens genetikk. I samarbeid med SalMar ASA og organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden overvåker Veterinærinstituttet fortløpende innslaget av rømt oppdrettslaks i seks elver rundt Trondheimsfjorden.

Ville laksestamme har genetiske særtrekk som gjør dem tilpasset lokale miljøforhold. Rømming av oppdrettslaks er en alvorlig trussel for villaksen fordi gyting mellom vill og oppdrettet laks forringer villaksens genetikk. Veterinærinstituttet har derfor siden 2011 samarbeidet med SalMar ASA og organisasjonen Elvene rundt Trondheimsfjorden (www.elvene.no) om å fortløpende overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i seks elver rundt Trondheimsfjorden.

Den raske veksten hos laks i oppdrett gir et annet vekstmønster i skjellene enn hos laks som vokser opp i elv. Avlesning av vekstmønster i hudskjell kan derfor brukes til å identifisere rømt oppdrettsfisk. I Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA blir skjellprøver fra all laks som blir avlivet i sportsfiskesesongen i de seks elvene sendt inn til Veterinærinstituttet for avlesning. Fiskeren som sender inn skjellprøver får svar fra skjellanalysen via SMS.

Prosjektet er gjennomført i 2011-2016. Det blir analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Fullstendige resultater for hver enkelt elv og sesong, finner du i rapportene.

Prosjektleder

Bjørn Florø-Larsen

Samarbeidspartnere

  • SalMar ASA
  • Elvene rundt Trondheimsfjorden

Forskninginformasjon

Start
2011-01-31
Slutt
2016-12-31
Prosjektnummer
ERT/44063
Status
Ferdig
Finansiering
Andre Forskningsprosjekter
Forskningsområder
Miljø- og smittetiltak