Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

Faglige interesser: Bærekraftige matsystemer, nasjonal matberedskap, GMO, molekylære metoder, mikrobiologi, økosystemforståelse, En Helse, mattrygghet, mikrobiom, bioteknologi, genteknologi, regelverk, personalutvikling.

Bakgrunn fra UiO, med doktorgrad og postdok i skjæringen mellom økologi, molekylærbiologi, bioinformatikk og taksonomi, med særlig fokus på samspillet sopp/planter.

På VI siden 1998, med fagansvar for GMO fram til 2015. Tildelt VIs forskningspris i 2017. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på VI 2017-2019. Seksjonsleder for forskning, mattrygghet og dyrehelse siden 2019. Regionkontoret i Tromsø, med særlig ansvar for arktiske problemstillinger inkl. matberedskap og Reinhelsetjenesten er organisatorisk en del av denne seksjonen.

Erfaringsbakgrunn som omfatter koordinering og deltakelse i EU-prosjekter siden 1999, ledelse av europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid for GMO-påvisning (CEN og ISO; 1999-2006), teknisk bedømmer for SWEDAC (3 år), og medlem av Bioteknologirådet (tidligere Bioteknologinemnda)  2014-2023. Medlem i genteknologiutvalget som leverte NOU 2023:18 om genteknologiloven "Genteknologi i en bærekraftig fremtid" i juni 2023.

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) der vi har fokuset på dyr. I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektperiode
2017 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

DECATHLON - Development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications

The Decathlon project’s strategic objective is the development of cost efficient advanced DNA-based methods for specific traceability issues and high level on-site applications.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, Zoonoser

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners.
Prosjektperiode
2008 - 2013
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Technology and methods using high-density microarrays for detection of unknown genetic modifications in plants, fungi and bacteria

Prosjektperiode
2007 - 2013
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiMolekylærbiologi, Bioinformatikk

Co-extra - GM and non-GM supply chains: their co-existence and traceability

Dette var et prosjekt finansiert gjennom EUs 6te rammeprogram. Prosjektets kontraktsnummer i EU er 007158.
Prosjektperiode
2005 - 2009
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiMolekylærbiologi, BioinformatikkMolekylærbiologi, Informasjons- og kommunikasjonssystemer, Bioinformatikk, Samfunnsøkonomi, Kunnskapsbaserte systemer, Matematisk modellering og numeriske metoder, Landbruksteknologi

QpcrGMOfood: Reliable, standardised, specific, quantitative detection of genetically modified foods

The QpcrGMOfood project was one of five projects clustered in the ENTRANSFOOD network.
Prosjektperiode
2000 - 2003
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Fôrtrygghet, GMO, Matbakteriologi, Molekylærbiologi, Risikovurdering, ZoonoserBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiEpidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, MykologiMolekylærbiologi, BioinformatikkMolekylærbiologi, Informasjons- og kommunikasjonssystemer, Bioinformatikk, Samfunnsøkonomi, Kunnskapsbaserte systemer, Matematisk modellering og numeriske metoder, LandbruksteknologiGMO, Molekylærbiologi