Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Mikrobiota
Mobilnr
+47 41106362
Tlf
+47 41106362
E-post
arne.holst-jensen@vetinst.no


Forskningsprosjekter

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners.
Prosjektperiode
2008 - 2013
Område
Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Mykologi

Co-extra - GM and non-GM supply chains: their co-existence and traceability

Dette var et prosjekt finansiert gjennom EUs 6te rammeprogram. Prosjektets kontraktsnummer i EU er 007158.
Prosjektperiode
2005 - 2009
Område
Molekylærbiologi, Informasjons- og kommunikasjonssystemer, Bioinformatikk, Samfunnsøkonomi, Kunnskapsbaserte systemer, Matematisk modellering og numeriske metoder, Landbruksteknologi
Medlem av Bioteknologirådet