GM and non-GM supply chains: their co-existence and traceability

Dette var et prosjekt finansiert gjennom EUs 6te rammeprogram. Prosjektets kontraktsnummer i EU er 007158.

Prosjektet hadde to hovedmålsetninger:

 • Å avklare muligheter og begrensninger i forhold til sameksistens mellom genmodifisert og ikke-genmodifisert matproduksjon
 • Å sikre at genmodifiserte produkter lar seg påvise, identifisere og spore gjennom hele matproduksjonskjeden

Prosjektet hadde oppstart i april 2005 og ble avsluttet i september 2009. I juni 2009 ble resultatene presentert for alle interesserte på en konferanse i Paris.

Nedenfor gis en kort oppsummering av prosjektet på norsk.  

Prosjektets tittel
Kan oversettes til: Genmodifiserte og ikke-genmodifiserte forsyningskjeder, deres sameksistens og sporbarhet

Kort prosjektsammendrag
Prosjektet omfattet 8 arbeidspakker (workpackages = WP):

Biologiske strategier for å kontrollere og regulere genflyt
Analyse av forsyningskjeder, beskrivelse og modellering
Økonomiske kostnader og fordeler ved sporbarhet og sameksistens
Utvikling av analyse og prøvetakingsstrategier
Utvikling og integrering av analytiske sporbarhetsverktøy
Tekniske utfordringer for GMO påvisning
Integrering med hensyn til juridiske, vitenskapelige, sosiale og etiske spørsmål
Dialog og kommunikasjon
Veterinærinstituttet deltokk i WP4, WP5, WP6 og WP7. I WP6 var Veterinærinstituttet arbeidspakkeleder.

Målsetningen med prosjektet var (oversatt fra engelsk prosjektbeskrivelse):

Prosjektet skal utvikle egnete verktøy og metoder og integrere disse med allerede eksisterene verktøy og metoder i beslutningsstøttesystemer. Hensikten er å bidra til å gjøre sameksistens mellom genmodifiserte og ikke-genmodifiserte forsyningskjeder mulig, å kunne spore GMO og avledete produkter gjennom hele produksjons- og forsyningskjedene, og å ta hensyn til forventet økning i forekomst og bruk av GMO både kvalitativt og kvantitativt. Verktøy og metoder skal vurderes ikke bare teknologisk men også med hensyn til økonomiske, administrative og juridiske forhold. Undersøkelser av praksis og GMO-relaterte regelverk og juridisk håndtering innenfor og utenfor EU vil også være en del av Co-Extra. Prosjektet er utformet slik at utveksling av informasjon og synspunkter mellom alle berørte aktører i matproduksjonskjedene skal finne sted gjennom hele prosjektperioden for å sikre reell anvendelighet av resultatene. 

Prosjektdeltakere

Ved Veterinærinstituttet var følgende personale engasjert i prosjektet:

 • Prosjektleder: Dr. Arne Holst-Jensen
 • Dr. Knut G. Berdal
 • Dr. Torstein Tengs
 • Dr. Anja B. Kristoffersen
 • Astrid Løvseth
 • Atiya R. Ali
 • Camilla Skjæret
 • Ragnhild Bleken Rud
 • Charlotte Bøydler
 • Håvard Nesvold
 • Dr. Marie Løvoll
 • Dr. Sissel B. Rønning

Eksterne prosjektpartnere
Totalt deltokk ca. 55 forskningsinstitusjoner og bedrifter, hovedsakelig fra Europa, i prosjektet. NOFIMA Matforsk var eneste norske partner i prosjektet utover Veterinærinstituttet.

Prosjektets koordinator var Dr. Yves Bertheau, INRA, Versailles, Frankrike.

Prosjektets akronym
Co-Extra

Finansiering
Veterinærinstituttet fikk 50% av prosjektfinansieringen fra EU, 25% fra Norges forskningsråd og hadde en egenandel på 25% i prosjektet.

Prosjektets nettside
Her kan du finne mer informasjon om prosjektet

Forskninginformasjon

Start
2005-05-01
Slutt
2009-07-31
Prosjektnummer
490818
Status
Ferdig
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Molekylærbiologi, Informasjons- og kommunikasjonssystemer, Bioinformatikk, Samfunnsøkonomi, Kunnskapsbaserte systemer, Matematisk modellering og numeriske metoder, Landbruksteknologi

Forskere

Arne Holst-Jensen

Seksjonsleder forskningsgruppe mattrygghet og dyrehelse
Vis telefonnummer
Send e-post