Kristin Sæbø Pettersen

Forsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Bakteriologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) der vi har fokuset på dyr. I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektperiode
2017 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

Patogener i matkjeden

Prosjektet skal undersøke forhold som er viktig for å forstå og bekjempe sykdomsfremkallende E. coli ogListeria monocytogenes i matprduksjonskjeden.

Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Matbakteriologi, Biofilm

Rapporter