Pasteurellose hos norsk laks

Den sykdomsfremkallende bakterien Pasteurella har blitt mer utbredt i norsk oppdrett de siste årene. Et treårig prosjekt ledet av Veterinærinstituttet og finansiert av FHF skal gi mer kunnskap om bakterien og bekjempelsen av den.

Nyheter

Duncan på lab

 • Om prosjektet

  Pasteurellose er en meget alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjøen på Sør-Vestlandet og var for 2020 det tredje viktigste økende problemet for laks i matfiskfasen nasjonalt. Prosjektet skal etablere smittemodeller for testing av fremtidig vaksiner og dokumentere Pasteurella sitt biofysiske egenskaper, effekt av relevante biosikkerhetstiltak, bakteriens overlevelsesevner i miljø og sprednings-/infeksjonsdynamikk.

 • Samarbeidspartnere
  • Xylem AS
  • Åkerblå
  • MSD Animal Health Norway
 • Kontakt

Gruppebilde Pasteurella samling april.jpg
{{ACCORDION1}}

Forskninginformasjon

Start
2021-06-01
Slutt
2024-05-31
Prosjektnummer
901680
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Vaksinologi

Forskere

Duncan Colquhoun

Senior Forsker/ adjunct Professor
Mobilnr: +47 91179686
E-post: duncan.colquhoun@vetinst.no

Trude Vrålstad

Forskningsleder/Seksjonsleder
Mobilnr: +47 93222380
E-post: trude.vralstad@vetinst.no

Snorre Gulla

Senior researcher
Mobilnr: 40829338
E-post: snorre.gulla@vetinst.no

Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær
Mobilnr: +47 91732773
E-post: hanne.nilsen@vetinst.no

David A. Strand

Forsker
Mobilnr: 4747623716
E-post: david.strand@vetinst.no

Bjørn Spilsberg

Senior forsker
Mobilnr: +47 41105344
E-post: bjorn.spilsberg@vetinst.no

Leif Christian Stige

Seniorforsker
Mobilnr: +47 93698406
E-post: Leif.Christian.Stige@vetinst.no

Lars Qviller

Forsker
Mobilnr: +47 95257741
E-post: Lars.Qviller@vetinst.no

Jannicke Wiik-Nielsen

Scientist
Mobilnr: +47 91311197
E-post: jannicke.wiik@vetinst.no

Semir Loncarevic

Seniorforsker
Mobilnr: 4790729396
E-post: semir.loncarevic@vetinst.no

Sonal Jayesh Patel

1183 Forsker
Mobilnr: +47 41304583
E-post: Sonal.Jayesh.Patel@vetinst.no