Pasteurellose hos norsk laks

Den sykdomsfremkallende bakterien Pasteurella har blitt mer utbredt i norsk oppdrett de siste årene. Et treårig prosjekt ledet av Veterinærinstituttet og finansiert av FHF skal gi mer kunnskap om bakterien og bekjempelsen av den.

Nyheter

Duncan på lab

 • Om prosjektet

  Pasteurellose er en meget alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjøen på Sør-Vestlandet og var for 2020 det tredje viktigste økende problemet for laks i matfiskfasen nasjonalt. Prosjektet skal etablere smittemodeller for testing av fremtidig vaksiner og dokumentere Pasteurella sitt biofysiske egenskaper, effekt av relevante biosikkerhetstiltak, bakteriens overlevelsesevner i miljø og sprednings-/infeksjonsdynamikk.

 • Samarbeidspartnere
  • Xylem AS
  • Åkerblå
  • MSD Animal Health Norway
 • Kontakt

Gruppebilde Pasteurella samling april.jpg

Forskninginformasjon

Start
2021-06-01
Slutt
2024-05-31
Prosjektnummer
901680
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Vaksinologi