Jannicke Wiik-Nielsen

Scientist, Forskning fiskehelse

Presentasjon

National Geographic: Picture story (2019)

Science Photo Library: Supply electron microscopy images (continuous)

Royal Photographic Society: Images selected to the International Photography Exhibition 161, touring Great Britain (2019)

Rochester University of Technology: Image selected to the ‘Images from Science 3’ exhibition, touring worldwide (continuous)

University of Copenhagen: 1st prize, best overall picture and winning micro picture, ARTiS Competition (2017)

First poster award - for the poster entitled 'Paramoeba perurans - interaction With Atlantic Salmon gills' at EAFP international Conference on 'Diseases of Fish and Shellfish', Las Palmas de Gran Canaria (2015)
Fagområder
Bakteriologi, Fiskehelse, Fiskevelferd, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Yersiniose i sjøen

Prosjektet skal fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Prosjektperiode
2018 - 2022
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Pasteurellose hos norsk laks

Den sykdomsfremkallende bakterien Pasteurella har blitt mer utbredt i norsk oppdrett de siste årene. Et treårig prosjekt ledet av Veterinærinstituttet og finansiert av FHF skal gi mer kunnskap om bakterien og bekjempelsen av den.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Vaksinologi

MultifacGillhealth - Gill disease in Atlantic salmon – studies of multiple factors in challenge models

God gjellehelse er en nøkkelfaktor for fiskens vekst og velferd. Gjellesykdom bidrar med en betydelig del av sykdomsrelaterte tap i matfiskoppdrett av laks i Norge.
Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, Virologi