Jannicke Wiik-Nielsen

Scientist, Forskning fiskehelse

Presentasjon

National Geographic: Picture story (2019)

Science Photo Library: Supply electron microscopy images (continuous)

Royal Photographic Society: Images selected to the International Photography Exhibition 161, touring Great Britain (2019)

Rochester University of Technology: Image selected to the ‘Images from Science 3’ exhibition, touring worldwide (continuous)

University of Copenhagen: 1st prize, best overall picture and winning micro picture, ARTiS Competition (2017)

First poster award - for the poster entitled 'Paramoeba perurans - interaction With Atlantic Salmon gills' at EAFP international Conference on 'Diseases of Fish and Shellfish', Las Palmas de Gran Canaria (2015)
Fagområder
Bakteriologi, Fiskehelse, Fiskevelferd, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi
Mobilnr
+47 91311197
E-post
jannicke.wiik@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Yersiniose i sjøen

Prosjektet skal fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Prosjektperiode
2018 - 2022
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Pasteurellose hos norsk laks

Den sykdomsfremkallende bakterien Pasteurella har blitt mer utbredt i norsk oppdrett de siste årene. Et treårig prosjekt ledet av Veterinærinstituttet og finansiert av FHF skal gi mer kunnskap om bakterien og bekjempelsen av den.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Vaksinologi

MultifacGillhealth - Gill disease in Atlantic salmon – studies of multiple factors in challenge models

God gjellehelse er en nøkkelfaktor for fiskens vekst og velferd. Gjellesykdom bidrar med en betydelig del av sykdomsrelaterte tap i matfiskoppdrett av laks i Norge.
Prosjektperiode
2014 - 2017
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, Virologi