Pågående forskningsprosjekter 

Veterinærinstituttet yter forskningsbasert forvaltningstøtte til myndighetene på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, skjell- og fiskehelse.

Ajax Loader