Pågående forskningsprosjekter 

Veterinærinstituttet yter forskningsbasert forvaltningstøtte til myndighetene på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, skjell- og fiskehelse.

Valgte kategorier:

{{project.title}}

Prosjektperiode
{{project.projectYear}}
Områder
{{project.areasNames}}
Loading data...