Påviser Pasteurella-bakterier med miljø-DNA undersøkelser

Forskning utført ved Veterinærinstituttet viser at Pasteurella-infeksjon hos oppdrettslaks kan påvises i vannprøver ved bruk av miljø-DNA-analyse. Foreløpige resultater viser at vann fra behandlingskamre for termisk avlusning er det som gir klarest utslag ved denne metoden.

Pasteurellose er en bakteriesykdom som rammer oppdrettslaks. I Norge har den vært et økende problem de siste årene. Veterinærinstituttet leder et omfattende prosjekt finansiert av FHF for å forstå mer og bidra til håndtering av problemet. Et av mange områder som dekkes i prosjektet er hvordan man effektivt kan bekrefte eller avkrefte om bakterien er tilstede i fiskepopulasjoner med mistenkt infeksjon.

Som en del av prosjektet jobber masterstudent i fiskehelse, Matilde Holmeset ved Veterinærinstituttet i Bergen, med etablering av en overvåkningsmetode for pasteurellose. Metoden krever ikke avlivning av fisken, noe som er nødvendig med andre diagnostisk undersøkelser.

Påvisning der andre metoder ikke ga utslag

–Metoden påviser bakterien i miljøet utenfor fisken. Det er tatt svaberprøver av slim fra gjeller og hud. Vi har også tatt vannprøver fra merder og behandlingskamre til avlusningsmaskiner. Bakterien kunne påvises i alle prøvetypene, men vannet fra behandlingskamrene ga sterkest signal. I noen tilfeller identifiserte metoden bakterien i populasjoner av laks hvor den ikke ble påvist ved dyrkning, forteller prosjektleder Duncan Colquhoun.  

–Vann fra avlusningskamre ser altså ut til å være det mest sensitive prøvematerialet, sannsynligvis på grunn av utskillelse fra infisert fisk og oppkonsentrering av bakterien i det begrensede vannvolumet som behandlingskammeret rommer. Vi har i et pågående prosjekt vist at dette er tilfelle for bakterien Yersinia ruckeri, tilføyer Colquhoun.

Pasteurellose resulterer ikke alltid i høy dødelighet. Derfor er bruk av miljø-DNA-metoden lovende med tanke på screening for Pasteurella-infeksjon i populasjoner med usikker infeksjonsstatus. For å undersøke utbredelse av infeksjonen ønsker vi å komme i kontakt med oppdrettere som kunne tenke seg å bidra med prøver. For nærmere informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Duncan Colquhoun (duncan.colquhoun@vetinst.no / tlf. 91179686) eller forsker Jannicke Wiik-Nielsen (jannicke.wiik@vetinst.no / tlf. 91311197).

Del artikkel