Ny masterstudent

Markus Trohjell er fiskehelsekandidat ved Universitet i Bergen. Masteroppgaven inngår i FHF prosjekt ‘Pasteurellose hos Norsk laks’ og NFR prosjekt ‘Mikrobiell endokrinologi som en pådriver for bakteriell fiskesykdom’ på Veterinærinstituttet. Oppgaven går ut på å undersøke hvilken effekt stresshormoner har på vekst og virulens hos viktige fiskepatogene bakterier.

Veiledere på Veterinærinstituttet er Duncan J. Colquhoun og Hanne K. Nilsen og Anita Rønneseth fra Universitet i Bergen’.