God framdrift i Pasteurellose-prosjektet

Onsdag 20. april var deltagere i prosjektet «Pasteurellose hos norsk laks» samlet på Veterinærinstituttet på Ås. 

–Det er god framdrift i alle deler av prosjektet, noe ligger litt bak og noe litt foran skjemaet. I månedene som kommer vil vi gå ut med hva vi har funnet så langt, forteller prosjektleder Duncan Colquhoun.

Bak rad fra venstre:

Leif Christian Stige, Bjørn Spilsberg, Snorre Gulla, Øyvind Brevik (Benchmark Genetics), Eirik Nævdal (masterstudent UiB), Sven Martin Jørgensen (FHF), Semir Loncarevic, Asbjørn Husby (Xylem AS), Tom Haavardstun, Matilde Holmeset (UiB masterstudent), Hanne Leena (MSD Animal Health)

Foran fra venstre:

Anne Sandvik (Åkerblå AS), Duncan Colquhoun, Trude Vrålstad, Renate Johansen (Pharmaq Analytiq).