Smittemodell for pasteurellose hos norsk laks

Som en del av prosjektet Pasteurellose hos norsk laks, er Eirik Aamot Nævdal nylig uteksaminert ved Universitet i Bergen som Fiskehelsebiolog. Masteroppgaven omfattet utvikling av smittemodeller for to forskjellige Pasteurella bakterier.

Dette ble gjennomført ved Veterinærinstituttet i Bergen i samarbeid med MSD Animal Health Innovation. Hovedveiledere har vært seniorforsker Sonal Patel og Duncan Colquhoun, begge ved Veterinærinstituttet og Aslaug Ness (MSD) med bidrag fra flere i Veterinærinstituttet, både i Bergen og i Ås.