Lars Qviller

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi, GIS-geografiskeinformasjonssystemer, Parasittologi, Statistikk
Mobilnr
+47 95257741
E-post
Lars.Qviller@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Master- og doktorgrad i økologi fra Universitetet i Oslo

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, StatistikkBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi