Lars Qviller

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi, GIS-geografiskeinformasjonssystemer, Parasittologi, Statistikk
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Hellus

Prosjektet skal vurdere hvilke kontrollstrategier mot lakselus i oppdrettsanlegg som gir god lusekontroll samtidig som en reduserer de uønskede konsekvensene av kontrolltiltakene.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Epidemiologi, Statistikk, Fiskehelse

Pasteurellose hos norsk laks

Den sykdomsfremkallende bakterien Pasteurella har blitt mer utbredt i norsk oppdrett de siste årene. Et treårig prosjekt ledet av Veterinærinstituttet og finansiert av FHF skal gi mer kunnskap om bakterien og bekjempelsen av den.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Epidemiologi, Statistikk, FiskehelseBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Vaksinologi

MortMonitor - Bedre forståelse og overvåking av dødelighet i oppdrettsfisk for en bærekraftig vekst i akvakultur

Prosjektet skal hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen. Målet med dette er å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin.

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Epidemiologi, Statistikk, FiskehelseBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Statistikk

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Epidemiologi, Statistikk, FiskehelseBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, StatistikkBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi