Pasteurella-genomer til fri bruk

Gjennom FHF-prosjekt «Pasteurellose hos norsk laks» har Veterinærinstituttet sekvensert og sammenstilt genomene til totalt 85 Pasteurella-isolater fra norsk og skotsk laks og rognkjeks.

Disse genomene er nå allment tilgjengelige og kan lastes ned gjennom den åpne databasen NCBI GenBank.

Forutsatt korrekt kreditering av Veterinærinstituttet som kilde kan disse nå fritt anvendes for eksempel til PCR-design, som referansegrunnlag ved sekvensering/genotyping, eller til videre forskning.

Analyser av genomene har også dannet grunnlag for en artikkel som nylig ble publisert i Frontiers in Microbiology.

Studien viser blant annet at to ulike bakteriearter forårsaker pasteurellose hos oppdrettet laks (og rognkjeks) i Norge og Skottland, og at spesifikke undergrupper av disse bakteriene kan knyttes til vert, tid og sted.