To masterstudenter i Pasteurella-prosjektet

Matilde Gryttem Holmeset og Eirik Aamodt Nævdal er masterstudenter tilknyttet Universitetet i Bergen.

De skal nå bidra i FHF prosjektet Pasteurella hos norsk laks, som ledes av Veterinærinstituttet. Etter planen skal de levere sine masteroppgavene i juni neste år.

Matilde Gryttem Holmeset skal kartlegge dødelighet, undersøke patologi og studere infeksjonens varighet i Pasteurella-infisert norsk oppdrettslaks og om villfisk i nærheten av det affiserte anlegget er potensiell reservoar kilde for Pasteurella blir også undersøkt.

Eirik Aamodt Nævdal skal delta i smittemodell utvikling for testing av vaksiner mot pasteurellose og skal beskrive infeksjonsforløp hos laks etter laboratoriesmitte med Pasteurella skyensis og P. atlantica gv. salmonicida . Han skal være med oppfølging av smitteforsøk, prøvetaking og videre behandling..

Begge skal jobbe med bakteriologiske, PCR og immunhistokjemiske metoder. De skal delta i utviklingen og uttesting av PCR assays og immunohistokjemiske analyser spesifikt for identifikasjon og differensiering av Pasteurella skyensis og Pasteurella atlantica gv. salmonicida

Veiledere for studentene er Sonal Patel og Duncan Colquhoun.