Masteroppgave viser kortvarig pasteurella-overlevelse i sjøvann

Pasteurella-bakterien ser ikke ut til å overleve i lang tid i sjøvann og smittepotensialet er dermed sannsynligvis kortvarig. Det er en konklusjon i Torvald Bø sin masteroppgave som har vært en del av prosjekt ved Veterinærinstituttet.

Thorvald og veiledere.jpg
Hanne Nilsen, Torvald Bø og Duncan Colquhoun.

Bø har bidratt i prosjektet Pasteurellose hos norsk laks som er finansiert av FHF og ledes av Veterinærinstituttet. Veiledere har vært seniorforsker Duncan Colquhoun og Hanne Nilsen ved Veterinærinstituttet. Eksamen er avlagt ved Universitetet i Bergen.

Pasteurellose forårsaket av ‘Pasteurella atlantica gv. salmonicida’ er en sykdom som for tiden gir store velferdsproblemer hos laks i Norge. Siden 2018 har sykdommen etablert seg som en pågående epidemi på vest-kysten av Norge.

Tette kunnskapshull

Masteroppgaven bidrar til å tett kunnskapshullene om miljøoverlevelsen til ‘P. atlantica’ i sjøvann ved ulike temperaturer. Det ble vist at bakterien mistet evne til å vokse på agar vekstmedium etter mindre enn to dager ved 15 og 10 grader og under tre dager ved fire grader. Den korte dyrkbarheten tyder på smittepotensialet gjennom vann er begrenset, uansett temperatur, til tross for at arvematerialet til bakterien kunne påvises vha PCR i lengre tid.

Utvikling av selektive agar

P. atlantica’-bakteriene er saktevoksende, og vekst kan ofte kamufleres av mer hurtigvoksende bakterier fra miljøprøver, eller fra fisk ved direkteutstryk i felt. På bakgrunn av disse utfordringer ble det gjort sensitivitetsundersøkelser for en rekke forskjellige antibiotika, med det formål om å utvikle en selektiv vekstmedium. Aktuelle preparater for videre arbeid ble identifisert og følges opp i et nytt Masteroppgave høsten 2023.