Webinar: Hold deg oppdatert på Pasteurellose hos norsk laks!

Veterinærinstituttet inviterer deg til webinar om status i det FHF-finansierte forskningsprosjektet Pasteurellose hos norsk laks (FHF 901680). Tidspunktet er 9. november, kl. 09.30-12.00.

Forskere, vaksineprodusenter og involverte fra fylkeskommune byr på en bred kunnskapsoppdatering. Se opptak av webinaret under:

Program:

(Tidspunktene kan avvike noe fra oppsatt program)

 • 9.30: Velkommen og introduksjon til prosjektet- Duncan Colquhoun (VI)
 • 9.45: FHF prosjekt 901707 Pasteurellose og bakteriofager i behandling - Thomas Sicheritz-Pontén (København Universitet)
 • 10.00: Pasteurellose utbrudd 2018-2021, beskrivende statistikk- Leif Christian Stige (VI)
 • 10.10: Genetisk diversitet og mulige opphav, Pasteurella i Norge og Skotsk oppdrett- Snorre Gulla (VI)
 • 10.25: Diagnostikk og fenotypisk typing- beskrivelse av ‘nye’ arter- Hanne Nilsen (VI)
 • 10.40: eDNA påvisning av Pasteurella spp. – Duncan Colquhoun (VI)
 • 10.55: Vestland fylkeskommune, spørreundersøkelse om pasteurellose i PO3/4 -: Patricia Apablaza (Eurofins)
 • 11.10: Pasteurella atlantica og P. skyensis infeksjoner i felt, likheter og forskjeller- Sverri Strøm, (Stim)
 • 11.25 Vaksineutvikling - presentasjoner fra vaksineprodusentene:
  • MSD- v/Aslaug Ness
  • Vaxxinova- v/Eivind Isdal
  • Ridgeway- v/Gus Ramirez
  • Pharmaq- v/Are Klevan
Hvor
Zoom
Når
9. november 2022, kl. 09.30 - 12.00