Snorre Gulla

Researcher, Forskning fiskehelse

Fagområder
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 40829338
Tlf
+47 40829338
E-post
snorre.gulla@vetinst.no

Veterinarian with specialisation in aquatic medicine.
PhD in molecular bacteriology.
Main activities related to bacterial fish pathogens.

ResearchGate-profile: www.researchgate.net/profile/Snorre_Gulla

Faglig bakgrunn

Veterinarian
PhD

Forskningsprosjekter

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.
Prosjektperiode
2017 - 2019
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Identification and characterization of bacterial diseases in cleaner fish (wrasse and lumpfish) for use in biological control of salmon lice

The present project will concentrate on surveying the infection status of wild and farmed cleaner fish, investigate the role of the current three major bacterial suspects yet remain open for characterisation of relevant novel species identified during the project.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Vaksinologi