Snorre Gulla

Senior researcher, Forskning fiskehelse

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

MicroEndo

Bakteriesykdommer hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen har i senere år økt i omfang, og stress forårsaket av fysisk avlusning har i så måte blitt fremhevet som en mulig bidragsyter. I dette NFR-prosjektet undersøker vi hvorvidt mekanismer knyttet til ‘mikrobiell endokrinologi’, dvs. eksogene stresshormoners potensiale for å stimulere bakterielle virulensbaner, kan tenkes å spille en rolle under dagens situasjon.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, Molekylærbiologi

BactUlcer

Bakterielle sårlidelser forårsaker store dyrevelferdsmessige og økonomiske problemer innen norsk sjøbasert lakseoppdrett. I dette FHF-finansierte prosjektet ledet av Veterinærinstituttet, vil vi studere de involverte bakterieartene, både fra sjøvann og fisk, for å bedre forståelsen av hvorfor bare noen få, spesifikke stammer av disse er overrepresentert blant laks med sår.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Patologi

Yersiniose i sjøen

Prosjektet skal fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Prosjektperiode
2018 - 2022
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Pasteurellose hos norsk laks

Den sykdomsfremkallende bakterien Pasteurella har blitt mer utbredt i norsk oppdrett de siste årene. Et treårig prosjekt ledet av Veterinærinstituttet og finansiert av FHF skal gi mer kunnskap om bakterien og bekjempelsen av den.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Vaksinologi

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Pan-genom analyse av Aeromonas salmonicida med fokus på genetiske determinanter for vertsspesifisitet

Vi ønsker å undersøke pan-genomet og populasjonsstrukturen til Aeromonas salmonicida, spesielt i relasjon til den observerte sammenhengen mellom A-lags type og fiskevertsart.

Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Laksepox - smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring

Salmon gill poxvirus, SGPV settes i sammenheng med gjellesykdom, enten alene eller sammen med andre agens. Viruset ble karakterisert ved Veterinærinstituttet i 2015.

Prosjektperiode
2016 - 2018
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi

Identification and characterization of bacterial diseases in cleaner fish (wrasse and lumpfish) for use in biological control of salmon lice

The present project will concentrate on surveying the infection status of wild and farmed cleaner fish, investigate the role of the current three major bacterial suspects yet remain open for characterisation of relevant novel species identified during the project.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, PatologiBakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Biofilm, Bioinformatikk, Patologi, Desinfeksjon, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiBakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Vaksinologi