Duncan Colquhoun

Senior Forsker/ adjunct Professor, Forskning fiskehelse

Mobilnr
+47 91179686
E-post
duncan.colquhoun@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Tenacibaculum spp. som en årsak til atypisk vintersår i norske oppdrettslaks

Tenacibaculose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibaculose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibaculose, identifisere og karaktersiere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.
Prosjektperiode
2017 - 2021
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, Vaksinologi

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.
Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi

Pan-genom analyse av Aeromonas salmonicida med fokus på genetiske determinanter for vertsspesifisitet

Vi ønsker å undersøke pan-genomet og populasjonsstrukturen til Aeromonas salmonicida, spesielt i relasjon til den observerte sammenhengen mellom A-lags type og fiskevertsart.

Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Serologi, Statistikk, VaksinologiBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, VirologiBakteriologi, Bioinformatikk, Fiskehelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi

Vitenskapelige artikler

Se flere artikler på Cristin