Petter Hopp

Seniorforsker, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi, Husdyrhelse, Statistikk
Mobilnr
+47 47415146
Tlf
+47 90261391
E-post
petter.hopp@vetinst.no

Epidemiologi og statistikk. Petter har doktorgrad innen epidemiologi der han utførte epidemiologiske studier av skrapesyke i norske sauebesetninger. Petter arbeider spesielt med design, gjennomføring og evaluering av overvåkingsprogrammer for infeksjoner hos produksjonsdyr. Han er interessert i å benytte nye metoder som risikobasert og syndrombasert overvåking for å effektivisere dagens og fremtidige overvåkingsprogrammer.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1986
PhD 2007

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Vektorbårne infeksjoner: risikobaserte og kostnadseffektive overvåkingssystemer

Prosjektets overordnede mål er å utvikle et funksjonelt rammeverk for dynamisk risikobasert overvåking av vektorbårne sykdommer. Overvåkingssystemet skal kunne estimere risikoen for et potensielt utbrudd av vektorbårne infeksjoner og påfølgende spredning i dyrepopulasjonene i sanntid.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Virologi, Zoonoser

Risikobaserte overvåkingsprogrammer og systemer for tidlig varsling for å effektivt oppdage trusler i produksjonskjeden for animalske næringsmidler

Prosjektets mål er å forbedre kost-effektiviteten av overvåkingsprogrammene for sykdommer og andre trusler ved å benytte risiko- og syndrombasert overvåking. Produksjonskjeden for storfe og storfeprodukter vil bli brukt som et eksempel for å utarbeide metodikken og forventet resultat er forslag til mer effektive overvåkingsprogram og systemer for tidlig varsling hos storfe.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Epidemiologi, GIS-geografiske informasjonssystemer, Husdyrhelse, Statistikk

SR-TSE-network: European network for surveillance and control of TSE in small ruminants (with emphasis on epidemiology, pathology and diagnostic tests

Formålet med prosjektet har vært å utvikle et varig nettverk for å muliggjøre en bedre forståelse og kontroll av TSE hos småfe. Nettverket har resultert i kunnskapsutvikling og spredning av kunnskap samt forbedret integrering av forskning på europeisk nivå.
Prosjektperiode
2003 - 2008
Område
Epidemiologi, Husdyrhelse, Patologi, Risikovurdering