Klassiske vintersår

Sår-«syndromer» som oppstår i oppdrett av laksefisk i kaldt sjøvann, deles inn i klassiske og ikke-klassiske eller atypiske vintersår. Klassiske vintersår er karakterisert ved sår på kroppsidene, er mest vanlig og skyldes i hovedsak bakterien Moritella viscosa.

Smittestoff og smitteveier

Årsak til klassiske vintersår er bakterien M. viscosa, men andre bakterier som Tenacibaculum spp. og Aliivibrio (Vibrio) wodanis kan være involvert som koinfeksjoner. Smitteforsøk har dokumentert M. viscosa som primærpatogen. M. viscosa kan også føre til systemisk infeksjon, dvs. at indre organer infiseres. Bakterien kan smitte fra fisk til fisk via vannet, og den trives best ved kalde sjøtemperaturer. Utbrudd er derfor vanligst å se på senhøsten, vinteren og tidlig vår. Ved lave temperaturer kan selv små sår infiseres og utvikles til vintersår. Det er påvist flere genetiske varianter av bakterien og den kan deles i tre hovedgrupper (klonalkomplekser), der en ny gruppe har dominert de siste årene. 

Sykdomstegn og diagnostikk

Klassiske vintersår kjennetegnes ved runde eller ovale sår langs siden på fisken. Alvorlighetsgraden kan variere fra overfladiske sår til dypere, mer alvorlige sår som kan perforere laksens bukhule. Bakterien kan også forårsake øyeinfeksjon og kan gi sepsis med blødninger og sirkulasjonssvikt i indre organ. Vintersår er enkelt å diagnostiere på bakgrunn av symptomer. Bakteriene vokser på medier tilsatt NaCl og gjenkjennes som oftest lett pga. typisk koloniviskositet (denne egenskapen er ikke alltid til stede).

Forekomst

Det er vanskelig å anslå nøyaktig forekomst av klassiske vintersår, fordi sykdommen ikke er listeført og fisk med sår sendes ikke alltid til diagnoselaboratorium. Sykdommen forekommer langs hele norskekysten hvor laks oppdrettes.

Tiltak

I dag er nesten all norsk oppdrettsfisk vaksinert mot M. viscosa-infeksjon. Vaksinen gir imidlertid ikke fullstendig beskyttelse. Nyere forskning tyder på at M. viscosa-isolater tilhører en annen genotype enn det som var vanlig tidligere. Alvorlige utbrudd av klassiske vintersår kan behandles med antibakterielle medikamenter, men effekten er usikker. Det er viktig å sikre god hudhelse og unngå påvirkninger som kan føre til sårdannelse. Tilbakemelding fra felt tyder på at utbrudd med vintersår kan sees i sammenheng med behandling mot lus eller andre tiltak som fører til håndtering. Det er anbefalt å fjerne fisk med sår.