Algetoksiner

Algetoksiner er giftstoffer som kan oppkonsentreres i skjell og gi matforgiftning.

Alle skjell som skal omsettes kommersielt testes for forekomst av algetoksiner. Blåskjellvarselet angir hvor man ikke bør spise skjell.

Smittestoff og smitteveier

Enkelte algetyper kan produsere giftstoffer (toksiner). Skjell, som for eksempel blåskjell, kamskjell og østers, lever av å filtrere sjøvann for planktonalger. Ved oppblomstringer av slike giftproduserende alger tas også giftstoffene opp og konsentreres i skjellene.

Skjellene tar tilsynelatende ikke skade av selv store mengder gift. Algegiftene setter ikke smak på skjellene, og folk har derfor ingen mulighet til å kontrollere om skjellene er giftige på egenhånd. De fleste av giftstoffene er kjemiske forbindelser som ikke brytes ned ved frysing eller koking.

Algegiftene deles inn i hovedgrupper etter hva slags forgiftninger de fører til.

  • Paralytic Shellfish Poisoning (PSP) gir lammelser
  • Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP) gir diaré
  • Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) gir hukommelsestap.

I tillegg har vi fire grupper forbindelser som heter azaspiracider, pektenotoksiner, yessotoksiner og pinnatoksiner.

Sykdomstegn og diagnostikk

De to vanligste algegiftene langs kysten vår forårsaker kvalme, oppkast, diaré, magesmerter og generelt ubehag (DSP) eller prikking i lepper og munn og evt. kortvarige lammelser (PSP). For DSP opptrer symptomene innen en halv til seks timer, og man er frisk igjen innen tre dager. Ved PSP kan prikkingen i lepper kjennes ganske umiddelbart etter inntak.

Kjemisk påvisning av algetoksiner utføres ved HPLC-MS. For enkelte toksiner eksisterer det også ELISA metoder.

Forekomst

Oppblomstring av ulike marine alger er vanlig til ulike tider av året her i landet. De to vanligste algegiftene langs kysten vår forårsakes av henholdsvis Dinophysis-slekten og Alexandrium-slekten.

Giftproduserende alger i Alexandrium-slekten blomstrer vanligvis opp sent på våren til tidlig sommer, mens Dinophysis-slekten vanligvis blomstrer opp på slutten av sommeren og utover høsten.

Overvåking

Mattilsynet overvåker algegifter i blåskjell og gir kostholdsråd knyttet til konsum av skjell.

Tiltak

Alle skjell som skal omsettes kommersielt må testes for forekomst av algetoksiner. 

For å kunne gi veiledning til de som ønsker å plukke skjell til eget bruk, tar i tillegg Mattilsynet ut skjellprøver på bestemte steder langs kysten hele året for kjemisk analyse.

Aktuelle dyr

Aktuelle fagområder