Biotransformasjon av muggsoppgift-kontaminerte råmaterialer til verdifulle fôringredienser gjennom avgiftning i insektlarver

Insektlarver er sett på som en lovende kilde for proteiner til mer bærekraftig dyrefôr. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om larvene til den Svarte Soldatfluen kan avgifte muggsoppgifter slik at de kan fôres med kontaminerte materialer som ellers måtte kastes. Hvis larvene skulle være fri for muggsoppgifter ellers dens nedbrytningsprodukter ville verdien til larveprodukter økes betraktelig og mengden biologisk avfall reduseres kraftig.

Oppdrett av insekter kan være med å gjøre fôrproduksjon til husdyr og til fisk i akvakultur mer bærekraftig. Proteiner og fett fra insektlarver er verdifulle råmaterialer som kan erstatte ingredienser som er produsert på mindre miljøvennlig vis. Insektoppdrett trenger mindre vann, kjemikalier og plass enn vanlig landbruk, noe som reduserer karbonutslipp og det økologiske fotavtrykk.

Lavene til den Svarte Soldatfluen (BSF) er av spesiell interesse siden de kan fôres med de forskjelligste typer organisk materiale, inkludert avløpsslam og matavfall som er infisert med muggsopp, uten at de viser tegn til redusert velferd. Dette egenskapet gir nye bruksmuligheter for råmaterialer som ellers måtte kastes. Likevel, robustheten til insektene setter spørsmålstegn på hva som skjer med giftige stoffer i det kontaminerte fôret etter larvene har spist det. Muggsoppbevokst materialer kan inneholder betydelige mengder av forskjellige muggsoppgifter som kan være svært skadelig eller til og med dødelig for pattedyr.

Ifølge det har myndigheter innført maksimale nivåer for de mest relevante muggsoppgifter i mat og fôr. Det er derfor viktig å vite om nye fôrtyper produsert med insektprotein og –fett fortsatt inneholder muggsoppgifter, eller om larvene klarer å fjerne eller avgifter disse stoffene. Før dette er klar og risiko til husdyr og mennesker fra konsum av produkter som inneholder insekter kan utelukkes, vil bruken av organisk avfall i insektoppdrett ikke godkjennes. Fortsatt er BSF larvenes evne til avgiftning av muggsoppgifter stort sett ukjent.

DetoxBug prosjektet har målet å tette dette kunnskapshull ved å studere prosesser (metabolisme) i larvene som forandrer molekylstrukturen til muggsoppgiftene og dermed reduserer toksisiteten. I tillegg skal nivåer til muggsoppgiftene måles i larvene, avføring og fôrrester. Prosjektet er et samarbeid mellom norske BSF bedrifter og Veterinærinstituttet.

Logo DetoxBug.jpg

Samarbeidspartnere

  • Pronofa ASA
  • Felleskjøpet Fôrutvikling

Prosjektleder

Christiane Kruse Fæste

DetoxBug – Biotransforming mycotoxin-contaminated raw materials into valuable feed sources by detoxification in insect larvae – Toxinology.no

Forskninginformasjon

Start
2023-01-01
Slutt
2026-03-31
Prosjektnummer
NFR336184
Status
Pågående
Forskningsområder
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, Toksikologi