Tarmhelse hos laks

I første del av prosjektet om tarmhelse hos laks har vi karakterisert tarmsvulstene som ble funnet hos stamfisk nærmere. Videre arbeid vil fokusere på visse planteoljers innvirkning på tarmen når de erstatter fiskeolje i fôret, og studere uspesifikke forsvarsmekanismer i tarmen hos laks og om disse endres under forskjellige fôringsregimer.

Laks er fra naturens side et rovdyr, men fôr til oppdrettslaks inneholder i økende grad vegetabilske råstoffer. Økt kunnskap om forskjellige ingridiensers påvirkning på fôropptak og -utnyttelse, tilvekst, dyrehelse og produktkvalitet er vesentlig for å sikre en etisk og økonomisk forsvarlig oppdrettsindustri.

Soyabønner og erteproteinkonsentrat er under visse betingelser vist å gi betennelse i tarmen hos laks. Innen humanmedisinen er sammenhengen mellom betennelse og kreft velkjent, og det er for eksempel vist at mennesker med kronisk tarmbetennelse har økt risiko for å utvikle tarmkreft sammenligna med mennesker uten kjent tarmbetennelse. Kreft hos laks er sjelden, men i flere påfølgende år ble det påvist relativt høy forekomst av tarmsvulster hos stamfisk på forskjellige lokaliteter som hadde spist et planterikt fôr. Et fôringsforsøk viste at mange fisk hadde betennelse og epitelial dysplasi i tarmen på tidlig stadium.

I første del av prosjektet om tarmhelse hos laks har vi karakterisert tarmsvulstene som ble funnet hos stamfisk nærmere med hensyn på sliminnhold, grad av betennelse, invasjon i tarmveggen og spredning til andre organer. Videre arbeid vil fokusere på visse planteoljers innvirkning på tarmen når de erstatter fiskeolje i fôret, og vi vil også studere uspesifikke forsvarsmekanismer i tarmen hos laks og om disse endres under forskjellige fôringsregimer.

Samarbeidspartnere:

  •  Norges veterinærhøgskole
Start
2010-05-01
Slutt
2014-04-30
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Fiskehelse, Patologi