Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse,

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 48083020
Tlf
+47 48083020
E-post
ketil.skar@vetinst.no

Prosjektakvisisjon blå sektor
Gruppeleder FarmSalmTrack (sporing av fisk ved hjelp av grunnstoffanalyser)
Informasjonsarbeid på bekjempelse av Gyrodactylus salaris, Genbank og reetablering.

Faglig bakgrunn

Veterinær

Tidligere Seksjonsleder SMS
Tidlegere Leder for KLV`s fagråd (Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø)