Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse, Fiskehelse og fiskevelferd

Fagområder
Miljø- og smittetiltak
Mobilnr
+47 48083020
Tlf
+47 48083020
E-post
ketil.skar@vetinst.no

Problemstillinger innen oppdrett, villfisk og konflikter mellom disse. Sporing av rømt laks.
Kultivering, Genbank for vill laks, bekjempelse av Gyrodactylus salaris og andre introduserte arter.

Faglig bakgrunn

Veterinær

Tidligere Seksjonsleder SMS
Tidlegere Leder for KLV`s fagråd (Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø)