Kari Olli Helgesen

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Antibiotikaresistens, Epidemiologi, Fiskehelse, Statistikk
Mobilnr
+47 99569795
E-post
kari.helgesen@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Bakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi