Kari Olli Helgesen

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Antibiotikaresistens, Epidemiologi, Fiskehelse, Statistikk
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Hellus

Prosjektet skal vurdere hvilke kontrollstrategier mot lakselus i oppdrettsanlegg som gir god lusekontroll samtidig som en reduserer de uønskede konsekvensene av kontrolltiltakene.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Epidemiologi, Statistikk, Fiskehelse

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk: Kunnskapsstatus og risikovurdering

Prosjektet har som mål å gi en oversikt over forskningsbasert kunnskap om smitte mellom fisk i oppdrett og ville bestander av laksefisk og marin fisk. En vurdering av risikoen for smitteoverføring mellom oppdrettsfisk og villfisk er også en del av prosjektet.

Prosjektperiode
2017 - 2018
Område
Epidemiologi, Statistikk, FiskehelseBakteriologi, Epidemiologi, Fiskehelse, Parasittologi, Risikovurdering, Virologi